صفحه اصلی تعاون آرد، سوخت، کود، سم و بذر در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

آرد، سوخت، کود، سم و بذر در اختیار کشاورزان قرار می گیرد

کشاورزی

توزیع سوخت، آرد روستایی و نهاده های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر از مهمترین خدماتی است که به کشاورزان در روستاها ارائه می شود.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: ۵۳ هزار تن آرد طی نیمه نخست امسال در سطح روستاهای این استان توزیع شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، محسن اسفندیاری افزود: توزیع سوخت، آرد روستایی و نهاده های کشاورزی از جمله کود، سم و بذر از مهمترین خدماتی است که به کشاورزان در روستاها ارائه می شود.

وی ادامه داد: تلاش داریم در ارائه خدمات به روستاییان و کشاورزان به بهترین نحو خدمات رسانی انجام شود و به همه مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستایی و تولید اعلام می ‌شود که در توزیع سوخت و آرد روستایی با حداکثر توان در خدمت روستاییان و کشاورزان باشند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: هدف از توزیع آرد بین روستاییان ارائه خدمات بهتر و حمایت از آنان است بنابراین این امر موجب کاهش رفت و آمد روستاییان و نیز صرفه جویی در وقت و هزینه آنان می شود.

۶۵۵ تشکل شامل تعاونیهای روستایی، تعاونیهای تولید کشاورزی زنان روستایی و سهامی زراعی و نظام صنفی در خراسان رضوی فعالیت دارند. خراسان رضوی از نظر تعداد تشکل در کشور رتبه نخست را دارد.

یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت شش میلیون و ۴۰۰ هزار نفری خراسان رضوی در دو هزار و ۵۴۰ روستای این استان سکونت دارند.

درج دیدگاه