صفحه اصلی تعاون استان ها آمارهای کلان اقتصادی البرز و اردبیل زیر ذره بین

آمارهای کلان اقتصادی البرز و اردبیل زیر ذره بین

تعاون آنلاین – بررسی های آماری ۳۱ استان در حوزه های اطلاعات جمعیتی، بازار کار، کارگاهی، حوزه تعاون و تسهیلات موسسات و بانکها که نمایی کلی از استان است را مشخص کرد.

اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه ریزی اعم از سیاست‌گذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت و یا نبود آن به قدری مهم است که می توان آمار را زیر بنای برنامه‌ریزی به شمار آورد.

از آنجا که بسیاری از طرح های آماری قابل اجرا در کشور در سطوح استانی نیز قابل استناد و معتبر  است، لذا استفاده از داده های آماری در سطح استانی مهمترین گام جهت توسعه در هر استان برای سرمایه گذاران محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، این اطلاعات براساس آخرین آمار بدست آمده از طرح های آماری مراجع رسمی نظیر مرکز آمار ایران یا از اطلاعات ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شده است. براساس بررسی های واحد آمار و برنامه ریزی اتاق تعاون ایران،‌ در این گزارش آمار کلان اقتصادی دو استان اردبیل و البرز مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استان اردبیل

۱-براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۱۲۸۵ هزار نفر که۶۷.۶درصد در مناطق شهری و ۳۲.۴ درصد در مناطق روستایی و غیر ساکن زندگی می کنند.

۲-نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ،۴۳.۶ درصد و نرخ بیکار ی استان در این دوره زمانی ۱۲.۶ درصد است.

۳-جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۴۵۶۶۶۷ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۳۹۸۱۹۶ و ۵۸۴۷۰ نفر است. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۳.۸، ۲۵.۶، ۴۰.۶ درصد است.

۴-تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه نموده اند ۷۰۸۴ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکارگمارده شدگان به کارفرما در کاریابیهای استان به ترتیب ۱۰۳۱۳، ۱۸۵۶ و ۷۶۱۹ نفر بوده است.

۵-تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، ۱۸۰۴ نفر است همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۱۰ و ۳ هیأت است.

۶-تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۷۳۱۶۱ نفر بوده که ۵۷.۲ درصد مربوط به مردان و ۴۲.۸ درصد مربوط به زنان است.

۷-براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۳۲۳ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۶۳ فقره بوده است.

۸-تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۱۰۹ با سرمایه ۲۲۷۸۸۸۰۰ هزار ریال و اشتغال ۹۷۰ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب۵۴.۱، ۳۰.۳، ۱۵.۶ درصد است.

۹-در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خنگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۳۶۷، ۳۰، ۸۶۱ و ۲۹۷ میلیارد ریال و همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۲۳ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰-این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۲۳ کشوری قرار دارد همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۳۱، صنعت ۱۷ و خدمات ۵۲ درصد است. بنابراین در استان اردبیل خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی کشاورزی، صنعت قرار دارند.

۱۱- در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات و واردات استان به ترتیب ۴۹۷۰۹ و ۲۹۲۹۰ هزار دلار بوده است.

استان البرز

۱-براساس برآورد جمعیتی سال ۱۳۹۴، جمعیت استان ۲۵۹۴ هزار نفر که۹۰.۹ درصد در مناطق شهری و ۹.۱ درصد در مناطق روستایی و غیرساکن زندگی می کنند.

۲-نتایج حاصل از طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که نرخ مشارکت اقتصادی استان در فصل تابستان سال ۱۳۹۵ ، ۳۸.۴ درصد و نرخ بیکاری استان در این دوره زمانی ۱۵.۴ درصد است.

۳-جمعیت فعال اقتصادی استان در سال ۱۳۹۴ براساس طرح مزبور ۷۸۸۶۶۷ نفر و جمعیت شاغل و بیکار به ترتیب ۶۹۱۲۴۵ و ۹۷۴۲۲ نفر می باشد. سهم شاغلان بخش کشاورزی، صنعت و خدمات استان در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۳.۱، ۴۴.۶، ۵۲.۳ درصد است.

۴-تعداد جویندگان کار در سال ۱۳۹۴ به کاریابیها استان مراجعه کرده اند ۳۱۳۴۶ نفر بوده است. همچنین تعداد فرصت های شغلی، تعداد بکارگمارده شدگان به کارفرما در کاریابیهای استان به ترتیب ۱۷۳۸۳، ۸۲۷۹ و ۱۶۳۷۴ نفر بوده است.

۵-تعداد کل مقرری بگیران بیمه بیکاری استان در سال ۱۳۹۴، ۱۳۷۴۹ نفر می باشد همچنین تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار و هیأت حل اختلاف به ترتیب ۱۳ و ۱۰  هیأت است.

۶-تعداد دانشجویان موسسات عالی در استان ۱۱۷۵۲۴ نفر بوده  که۴۸.۴ درصد مربوط به مردان و۵۱.۶ درصد مربوط به زنان است.

۷-براساس گزارش دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۴ تعداد مجوز تاسیس کارگاه های صنعتی استان ۴۶۳ فقره و تعداد پروانه بهره برداری کارگاه های صنعتی ۲۹۱ فقره بوده است.

۸-تعداد تعاونی های ثبت شده استان ۸۶  با سرمایه ۱۴۰۰۱۴۰۰ هزار ریال و اشتغال ۱۸۹۳ نفر بوده است. سهم بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات از این تعداد تعاونی ثبت شده به ترتیب ۲۵.۶، ۳۰.۲، ۴۴.۲ درصد است.

۹-در سال ۱۳۹۴ میزان تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون، مشاغل خنگی، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید در استان به ترتیب ۷۶۴، ۳۰، ۲۶۴۳، ۳۵۳ میلیارد ریال و همچنین میزان تسهیلات اعطایی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در استان ۱۱۷ میلیارد ریال گزارش شده است.

۱۰-این استان از لحاظ تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال ۱۳۹۲، در رتبه ۹ کشوری قرار دارد و همچنین سهم تولید ناخالص کشاورزی در این استان ۶، صنعت ۲۳ و خدمات ۷۱ درصد می باشد. بنابراین در استان البرز خدمات بیشترین ارزش افزوده را به خود اختصاص داده است و در مراحل بعدی صنعت ، کشاورزی قرار دارند.

درج دیدگاه