صفحه اصلی تعاون اخبار اجرای توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان کشور کلید خورد

با حضور دکتر ربیعی :

اجرای توسعه مشاغل خانگی در ۹ استان کشور کلید خورد

ربیع

قرارداد همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی با هدف ایجاد ۲۰ هزار شغل در ۹ استان کشور به امضاء رسید که توسعه مشاغل خانگی هدف اصلی اجرای این طرح است.

به گزارش پایگاه خبری تعاون آنلاین،علی ربیعی امروز در آیین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی و جهاددانشگاهی و انعقاد قراداد توسعه مشاغل خانگی در۹ استان برای ۲۰ هزارنفر که در محل جهادانشگاهی برگزارشد به تفکر عاشورایی و انجام عمل صالح درکشور اشاره کرد و گفت : امروز برای عمل صالح دور هم جمع شده ایم .وی گفت : امام حسین (ع) امام بزرگوار ما به خاطر امر به معروف به شهادت رسید و امروز بزرگ ترین معروف و منکر به نوع نگاه ما ، ایجاد اشتغال و جلوگیری از بیکاری و فسادهای ناشی از بیکاری و منکری که از آن جهت ایجاد می شود بستگی دارد .

اشتغال بزرگ ترین مساله دولت

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی درباره اشتغال به عنوان مهم ترین مساله دولت خاطرنشان کرد : قطعا نیازمند ایجاد فرصت های شغلی زیادی هستیم . ما باید فرصت شغلی ایجاد کنیم . اولین اقدام ما ایجاد فرصت شغلی است . باید افراد را آماده کنیم که بتوانند با چند متغیرواسط فرصت ها را تبدیل به ایجاد شغل کنند و این مسیری است که ما درحال طی آن هستیم و اصلی ترین راه ما به شمار می رود و از هر راهی برای ایجاد فر صت های شغلی استفاده می کنیم و در تک تک وزارتخانه ها این مباحث دیده می شود ، حتی ظرفیت هایی که دیده نمی شوند ونهفته هستند می توانند به فرصت شغلی تبدیل شوند ، بررسی و به طرح تبدیل شوند . امیدواریم که بتوانیم در سال جاری و سال آینده از ظرفیت های ایجاد شده و درحال ایجاد فرصت های شغلی بیشتری ایجاد کنیم .

ایجاد ۳۲۰ هزار شغل با اتصال خدمات به بخش آی سی تی

دکتررربیعی اظهار کرد : تنها با اتصال خدمات به بخش آی سی تی درطی ۲ سال ۳۲۰ هزارشغل فرصت یابی شد که باید با متغیرهایی به شغل تبدیل شوند . یعنی آنقدر ظرفیت وجود دارد که حتی با میان رشته ای و اتصالات میان بخشی ظرفیت ها خود را نشان می دهند . به طور مثال اتصال خدمات به بخش آی سی تی ظرفیت های بسیار خوبی به ما نشان داده است .پس از آن آی سی تی و گردشگری است که درحال کار برروی آن هستیم . در حوزه آی سی تی و حمل ونقل درحال کار هستیم و پاسخ خوبی داشته است .

تغییر تعریف شغل

وی درادامه یادآورشد : تعریف و ماهیت شغل درحال تغییراست . حتی تغییر قوانین تامین اجتماعی و سایرقوانین را دنبال می کنیم که آن ها را به سمت رسمی شدن نیز ببریم . از فرصت یابی جدید شغلی دستاورد خوبی را در سال گذشته و فعالیت ۱۸ ماهه خود و فرصت های نهفته شغلی دریافت کرده ایم و به پیش می بریم . دروزارتخانه های نیرو، ورزش و ….فرصت های شغلی وجود دارد که با مقداری مداخله از جنس تحریک ، بالا آوردن ، برنامه ریزی و درنظرگرفتن خدمات و اعتبارات فنی می توان برای دو سه سال آینده زمینه سازی فرصت های شغلی مناسبی داشته باشیم .

تمرکز براشتغال

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی تاکید کرد : تمرکز ما براشتغال است و سیاست اشتغال را در دولت یازدهم و دوازدهم دنبال کردیم . سیاست اشتغال مسیرهای متفاوتی را طی می کند ، البته سیاست اشتغال منجر به رشد نیز می شود و سیاست اشتغال تولید، رشد و اشتغال را با هم در برمی گیرد .

درج دیدگاه