صفحه اصلی تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در توسعه تعاونی‌ها...

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در توسعه تعاونی‌ها سوم شد

در شاخص متوسط اعضا، زیاد بودن این شاخص در هر استانی نشان از بزرگ بودن تعاونی های تشکیل شده است و در شاخص پایداری باید توجه داشت که هرچه این شاخص بیشتر باشد نشان از پایداری بیشتر تعاونی های تشکیل شده در استان خراسان جنوبی است.

حسن سروری مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی با امتیاز ۷۴ از مجموع ۱۰۰امتیاز شاخص ها موفق به کسب جایگاه سوم در کشور شد.

به گزارش تعاون آنلاین، وی افزود: در بررسی های انجام گرفته در مورد وضعیت تعاونی های کشور با توجه به اطلاعات در دسترس؛ سه شاخص برای سنجش موفقیت و رونق تعاونی ها در استانهای مختلف در نظر گرفته شده که در اداره کل توسعه تعاون وزارت متبوع مورد ارزیابی قرار گرفته شده است.

سروری تشریح کرد: شاخص های وضعیت تعاونی ها تحت سه عنوان شاخص های متوسط اعضا، شاخص پایداری و شاخص گستردگی مورد سنجش قرار گرفته است.

وی افزود: در شاخص متوسط اعضا، زیاد بودن این شاخص در هر استانی نشان از بزرگ بودن تعاونی های تشکیل شده است و در شاخص پایداری باید توجه داشت که هرچه این شاخص بیشتر باشد نشان از پایداری بیشتر تعاونی های تشکیل شده در استان است.

سروری ادامه داد: در شاخص گستردگی، هرچه این شاخص در استانی بیشتر باشد نشان دهنده موفقیت استان در تشکیل تعاونی است.

درج دیدگاه