دوشنبه, شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

اسامی تعاونی های برتر استان فارس

اسامی تعاونی های برتر استان فارس
اسامی تعاونی های برتر استان فارس

تعاون آنلاین – به مناسبت هفته تعاون و برگزاری جشنواره تعاونی های برتر، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس،  فهرست تعاونی ها و اتحادیه های برگزیده این استان در سال ۹۵ را در اختیار تعاون آنلاین قرار داد که به قرار زیر است. نام تعاونی گرایش شهرستان نام مدیر عامل […]

تعاون آنلاین – به مناسبت هفته تعاون و برگزاری جشنواره تعاونی های برتر، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس،  فهرست تعاونی ها و اتحادیه های برگزیده این استان در سال ۹۵ را در اختیار تعاون آنلاین قرار داد که به قرار زیر است.

نام تعاونی گرایششهرستاننام مدیر عامل
گروه تجاری ستاره درخشانکشاورزیاستهبانعلی محمد ذبیحی
تنگ ترکان کازرونمعدنیکازرونامراله خاوند
کشت و صنعت آفتاب دیباصنعتیجهرمشکوفه قصوریان
صنایع شیر و فراورده های لبنی استان فارستامین نیاز تولید کنندگانشیرازابراهیم معتمدی
مصرف تیپ ۵۵ هوابردتامین نیاز مصرف کنندگانشیرازغلامعباس رنجبر
لوله فروشان ۵۱۵۲ کازرونتامین نیاز صنوف خدماتیکازرونغلامحسین قیصرانی
اعتبار کارکنان شبکه بهداشت و درمان لارستاناعتبارلارستانمنصور ثابت
حسن آباد اقلیددهیاریاقلیدحسین محمد پور
هنر ایلزنانممسنی 
حمل و نقل کامیون داران خودراننده جهرمحمل و نقلجهرممحمد حسن نظری جهرمی
فرش دستباف ۵۹۸ جایدشتفرش دستباففیروزآبادآذر نکیسایی
مسکن کارکنان صنایع گلسارمسکنشیرازحمزه چمن آرا
مصرف مرزنشینان ترمان و حومهمرزنشینانلامردسهراب نکویی
تعاونی دانش بنیان ساعی فارسدانش بنیانمرودشتمحمود حاجی زاده
خدمات درمانی بوعلی سینا ۷۸۶ شیرازخدماتیشیرازامید غریب شاهی
اتحادیه مصرف فرهنگیان فارساتحادیهشیرازسید محمد باقر دبیری

درج دیدگاه