صفحه اصلی تعاون اخبار اشتغال اولویت اول تعاون

مدیر کل تعا.ن کار و رفاه اجتماعی استان قم

اشتغال اولویت اول تعاون

قم

به گزارش روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم

اجتماعی استان قم مصطفی کاویانی مدیرکل پیش از ظهر امروز در جلسه تخصصی کارگروه اشتغال استان که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان قم در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، گفت:در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی برحمایت از تولید و اشتغال و پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر وزارت متبوع و استفاده بهینه از ظرفیتها و توانایی های اجرایی بخش تعاون در سطح روستاهای کشور،توسعه و توانمندسازی تعاونیهای روستایی،رونق اقتصادی، مشارکت سازمان یافته و کارآفرینی اقتصادی روستائیان در قالب مشارکت گروهی دستور العمل اجرای ” طرح روستا تعاون ” جهت اجرایی نمودن در سطح استان ابلاغ نموده است.

 

کاویانی با بیان اهداف کیفی این طرح افزود:هدف کیفی این طرح استفاده از ظرفیت تعاونیها در شناسایی و بهره برداری ازظرفیت های موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان وجایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجادبستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاهاست. اهداف کمّی طرح نیزایجاد و به بهره برداری رساندن ۱۹۴۷ طرح تعاونی در روستاها که منجر به ایجاد ۲۶۲۱۸شغل مولد روستایی گردیده که میزان سهم هراستان بر اساس شاخصهایی نظیر تعداد دهستان ها و ظرفیت و توانمندیهای موجود درهر استان، تعیین گردیده است و سهم استان قم۳۰ طرح تعاونی می باشد.

کاویانی  با بیان اینکه تشکیل تعاونی مورد نظر در روستای هدف با جلب مشارکت عمومی روستائیان در قالب تعاونی توسعهروستایی مراحلی داردافزود:شناسایی وانتخاب روستاهای هدف و آماده سازی فعالین روستا جهت جلب همکاری در اجرای طرح، تهیه گزارش مزیت سنجی روستای هدف،برگزاری جلسه هماهنگی و مشترک با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط،برگزاری جلسه انتخاب هیات موسس، صدور موافقت نامه تشکیل تعاونی روستایی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی،راهبری و پیگیری مراحل ثبت و تشکیل تعاونی توسط اداره کل، راهبردی و پیگیری جلب حمایتهای قانونی یه تعاونیهای تشکیل شده وارزیابی اقدامات توسط اداره کل ازمراحل اجرای طرح می باشد.

حمیدرضا کاظمی معاون صندوق کارآفرینی امید استان قم در ابتدای این جلسه با اشاره به تسهیلات این صندوق اظهار کرد:

ارزش تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق کارآفرینی امید استان قم در سال گذشته مبلغ ۲۳ میلیارد تومان بود و از این میان ۱۸۹ فقره تسهیلات خود اشتغالی با اعتباری بیش از چهار میلیارد تومان به مردم پرداخت شد.

وی ادامه داد: تفاهم‌نامه‌هایی را با دستگاه‌های مختلف استان قم همچون اداره کل میراث فرهنگی و کمیته امداد امضا کرده و براساس این تفاهم‌نامه‌ها ۵۹ فقره تسهیلات اعطا کردیم.

حمیدرضا بیگدلی دبیر کانون کارآفرینی استان قم در ادامه این جلسه با اشاره به تاریخچه این کانون اظهار کرد: فعالیتکانون کارآفرینی استان در سال ۹۱ آغاز شد وفعالیت این کانون تا به امروز ادامه دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیت‌های کانون کارآفرینی استان قم برگزاری جلسات با دانشگاه‌های استان برای هدفمند کردنپروژه و پایان‌نامه‌های دانشجویی در قم بود، البته به دلیل کمبود بودجه با مشکلاتی در این زمینه مواجه شدیم.

درج دیدگاه