صفحه اصلی تعاون اخبار افتتاح طرح‌های بزرگ تعاون

به گزارش روابط عمومی معاونت تعاون در استان اردبیل:

افتتاح طرح‌های بزرگ تعاون

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استاندار اردبیل و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل به صورت نمادین طرح‌های بزرگ تعاون این استان را افتتاح کردند.

درج دیدگاه