صفحه اصلی تعاون اخبار انعقاد تفاهم نامه مشترک میان دفتر تعاونی های خدماتی و اتحادیه...

انعقاد تفاهم نامه مشترک میان دفتر تعاونی های خدماتی و اتحادیه سراسری تعاونی های تاکسیرانی

اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی
اتحادیه تعاونی های تاکسیرانی

با توجه به ضرورت انسجام بخشی و کمک به تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همگام با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاستهای معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای منعقد شد. این تفاهم نامه که میان دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه […]

با توجه به ضرورت انسجام بخشی و کمک به تحقق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همگام با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاستهای معاونت امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه ای منعقد شد.

این تفاهم نامه که میان دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتحادیه سراسری تعاونی های تاکسیرانی کشور به امضا رسیده است تلاش شده تا بر استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها منجر به تقویت و توسعه جایگاه تعاونی و اجرای تکالیف قانونی آنها شود.
به گزارش تعاون انلاین به نقل از روابط عمومی معاونت تعاون، مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: « اهداف این تفاهم نامه کمک به تحقق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بهره گیری از توان و نقش اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به نظارت بهینه از طریق عوامل درون بخشی جهت حصول اطمینان از تطبیق اقدامات و فعالیت ها در چارچوب ضوابط قانونی است.»
مدیر عامل اتحادیه سراسری تاکسیرانی کشور نیز ضمن اعلام انعقاد این تفاهم نامه عنوان کرد:« با توجه به سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی کشور بخش های غیر دولتی وظیفه انجام امور تصدی گری بخش دولتی را بعهده گرفته اند لذا در همین چارچوب این اتحادیه نیز در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و همچنین با توجه به تفاهم نامه مذکور بسیاری از وظایف نظارتی و بازدیدهای مالی و قانونی و میدانی را در خصوص تعاونی های تحت پوشش خود را بر عهده گرفته و انجام خواهد داد.

درج دیدگاه