صفحه اصلی تعاون ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزءسابقه بیمه ای برای بازنشستگی است

ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزءسابقه بیمه ای برای بازنشستگی است

اشتغال

حدود ۲۲۶ هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند. به گزارش تعاون آنلاین، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب افزود: گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از طریق هدایت مقرری بگیران به […]

حدود ۲۲۶ هزار نفر در کشور از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند.

به گزارش تعاون آنلاین، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب افزود: گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری با رویکرد کاهش مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از طریق هدایت مقرری بگیران به اشتغال مجدد و توانمندسازی آنان با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای مورد نیاز و ارتقاءمهارت آنان در مشاغل تخصصی پیگیری و دنبال می شود.

یاوری افزود:چتر حمایت اجتماعی از کارگران بیکار شده قبلا شاغل گسترده تر شده و حمایت افزایش پیدا کرده است.

این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت :مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار می شوند از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.

وی افزود: ایام مقرری بگیری بیمه بیکاری جزءسابقه بیمه ای قابل قبول برای ایام بازنشستگی کارگران محاسبه می شود.

یاوری در ادامه تصریح کرد: تمام هزینه های درمانی و بیمه ای کارگران مشمول قانون بیمه بیکاری که قبلا شاغل بوده و بدون میل و اراده از کار بیکار شده اند همانند کارگران شاغل تامین و پرداخت  و محاسبه می شود.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تمام هزینه مربوط به آموزش های مهارتی مقرری بگیران بیمه بیکاری اعم از بازآموزی  و تجدید مهارت  و ارتقاء مهارت آنان به عهده صندوق بیمه بیکاری است .

در راستای حسن اجرای قانون و مقررات بیمه بیکاری ، ایجاد وحدت رویه ، ارتقای دانش شغلی ، تبادل اطلاعات و همچنین به منظور هم افزایی و بهبود روش های انجام کار  کارگاه آموزشی یک روزه با حضور  یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت متبوع ،  کاویانی مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم ، دادخواه مدیرکل  تامین اجتماعی استان قم ، دکتر عطار نیا مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان،  ترک زاده آرانی مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم،  معمار مقدم مدیر روابط کار و با مشارکت روسای ادارات تابعه ، شعب تامین اجتماعی و مراکز فنی و حرفه ای و کارشناسان ذیربط در محل سالن جلسات اداره کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی استان قم برگزار شد.

 

درج دیدگاه