صفحه اصلی تعاون اخبار بازدید از تعاونی نیل افشان طوس

به گزارش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

بازدید از تعاونی نیل افشان طوس

تعاونگران و کارکنان بخش تعاون خراسان شمالی، از شرکت تعاونی دانش‌بنیان نیل افشان طوس چناران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی دهیاران خراسان رضوی بازدید کردند.

تعاونگران و کارکنان بخش تعاون خراسان شمالی، از شرکت تعاونی دانش‌بنیان نیل افشان طوس چناران و اتحادیه شرکت‌های تعاونی دهیاران خراسان رضوی بازدید کردند.

درج دیدگاه