صفحه اصلی تعاون بررسی‌ رونق تولید در اتاق تعاون

بررسی‌ رونق تولید در اتاق تعاون

اولین نشست کارگروه رونق تولید در راستای تحقق شعار سال ۹۸ و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر مشکلات روز بخش تولید و ارائه مشاوره به قوای سه گانه جهت تصمیم گیری، در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

اولین نشست کارگروه رونق تولید در راستای تحقق شعار سال ۹۸ و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر مشکلات روز بخش تولید و ارائه مشاوره به قوای سه گانه جهت تصمیم گیری، در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

به گزارش تعاون آنلاین، اولین نشست، کارگروه رونق تولید که با حضور برخی از روسای کمیسیون ها و مدیران عامل اتحادیه های سراسری و فعالان بخش تعاون برگزار شد، برخی مشکلات و موانع موجود تولید این حوزه و راهکارهای چگونگی برون رفت از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

گفتنی است این کارگروه در در راستای تحقق شعار سال ۹۸ و تدوین برنامه های عملیاتی مبتنی بر مشکلات روز بخش تولید و ارائه مشاوره به قوای سه گانه جهت تصمیم گیری، در اتاق تعاون ایران برگزار شد.

درج دیدگاه