صفحه اصلی تعاون برنامه‌های دولت برای ایجاد ۱۳ هزار شغل جدید در زنجان

برنامه‌های دولت برای ایجاد ۱۳ هزار شغل جدید در زنجان

امسال در نتیجه اجرای سیاست های مداخلاتی از قبیل مشوق های بیمه ای، اجرای طرح کارورزی و آموزش در محیط واقعی کار، ایجاد ۴ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی در این استان هدف گذاری شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تا پایان امسال از طریق اجرای برنامه های تکلیفی، ایجاد ۱۲ هزار و ۸۶۴ فرصت شغلی در این استان هدف گذاری شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، محمدرضا یوسفی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است در ادامه اجرای طرح تکاپو ۲ هزار و ۸۹۵ شغل در رسته های مختلف در استان طی سال جاری ایجاد شود.

طرح تکاپو توسعه و ساماندهی کسب و کارهای خرد و خانگی و اتصال آن به بنگاه های کوچک و متوسط را دنبال می کند.

یوسفی اظهار داشت: از طریق طرح های حمایتی از محل اعتبارات روستایی نیز ایجاد ۲ هزار و ۷۸۹ فرصت شغلی در مناطق روستایی در دستور کار دستگاههای اجرایی متولی در استان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: از محل اجرای قانون حمایت از مشاغل خانگی و تبصره ۱۶قانون بودجه، فراهم کردن ۲ هزار و ۷۷۵ شغل در استان در سال جاری پیش بینی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: امسال در نتیجه اجرای سیاست های مداخلاتی از قبیل مشوق های بیمه ای، اجرای طرح کارورزی و آموزش در محیط واقعی کار، ایجاد ۴ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی در این استان هدف گذاری شده است.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان سال گذشته از طریق اجرای برنامه تکلیفی و نیز سایر برنامه های دستگاههای اجرایی، ۲۲ هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شد.

درج دیدگاه