پنج شنبه, خرداد ۲, ۱۳۹۸

به گزارش روابط‌عمومی اداره تعاون استان کرمان:

برگزاری جشنواره تعاونی‌های برتر

اولین جلسه کمیته اجرایی دوازدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر سال ۱۳۹۶ استان کرمان، با حضورآقایان اسماعیلی، مدیرکل تعاون، زاینده‌رودی، مدیر تعاون، جهانشاهی، رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات، بختیاری، نماینده اتاق تعاون استان کرمان، در روز چهارشنبه، ۲۸ تیرماه، در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان برگزار گردید.

در این جلسه، آقایان امیرحسینی و وکیل‌زاده، مدیران محترم دو اتحادیه صنایع‌دستی و مسکن کارمندان و خانه تعاونگران نیز حضور داشتند.

درج دیدگاه