یکشنبه, خرداد ۵, ۱۳۹۸

بهره‌مندی مشاغل خانگی از تسهیلات اشتغالزایی

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی، بالغ بر ۸۲ درصد از تعهدات پرداخت تسهیلات به متقاضیان در استان تحقق پیدا کرده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی، بالغ بر ۸۲ درصد از تعهدات پرداخت تسهیلات به متقاضیان در استان تحقق پیدا کرده است.
به گزارش تعاون آنلاین، اسماعیل‌غنیان مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در جلسه‌کارگروه اشتغال استان گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۶۲۷ فرصت شغلی توسط دستگاه های اجرایی استان در سال ۹۷ ایجاد شده است.

وی افزود: بالغ بر ۹۹.۸ درصد تعهد ایجاد فرصت شغلی در استان تاکنون محقق شده است. شهرستان سمنان با ۱۰۹ درصد و گرمسار با ۸۳ درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تعهد اشتغال در استان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل تعاون کار و‌رفاه اجتماعی تصریح کرد: صنعت، معدن و تجارت استان، ۴ هزار و ۲۶۶ نفر تعهد ایجاد شغل داشته که تاکنون با ایجاد ۴ هزار و ۷۰۳ فرصت شغلی، ۱۰۲ درصد از تعهد آن تحقق پیدا کرده است. سازمان جهاد کشاورزی استان نیز، ۲ هزار و ۲۹۷ نفر تعهد ایجاد شغل داشته که تاکنون با ایجاد ۲ هزار و ۹۴۹ فرصت شغلی، ۱۰۴ درصد از تعهد آن تحقق پیدا کرده است.

غنیان گفت: در حوزه تسهیلات مشاغل خانگی، بالغ بر ۸۲ درصد از تعهدات پرداخت تسهیلات به متقاضیان در استان تحقق پیدا کرده است و پست بانک با ۱۰۸ درصد و ملت با ۱۵ درصد، به ترتیب بیشترین و کمترین ‌میزان پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: بالغ بر یک هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال، اعتبار پرداخت تسهیلات اشتغال زایی روستایی و عشایری و حمایتی در استان است که تاکنون ۱۱۹ درصد از این میزان تعهد، اجرایی شده است.