صفحه اصلی تعاون بیش از ۲۷۰۰ طرح اشتغالزایی تسهیلات گرفتند/ کدام مشاغل مشمول دریافت تسهیلات...

بیش از ۲۷۰۰ طرح اشتغالزایی تسهیلات گرفتند/ کدام مشاغل مشمول دریافت تسهیلات شدند

طرح اشتغال روستایی با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل است. ثبت نام در ‘سامانه کارا’ برای استفاده از مزایای این طرحها در دولت دوازدهم از اواخر پارسال آغاز شد.

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون به دو هزار و ۷۲۸ طرح در این استان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری پرداخت شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، محمد امین بابایی افزود: با پرداخت هزار میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال به این تعداد طرح اشتغال روستایی و عشایری برای شش هزار و ۴۲ نفر در خراسان رضوی اشتغال ایجاد شده است.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد طرحها مربوط به تایباد با ۴۴۹ مورد و بیشترین ایجاد اشتغال مربوط به قوچان با ۵۷۷ نفر است. بیشترین میزان پرداخت تسهیلات نیز مربوط به شهر مشهد به تعداد ۷۸ طرح با مبلغ ۱۹۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و ایجاد فرصت اشتغال برای ۳۰۱ نفر است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: همچنین در این مدت برای اشتغال فراگیر نیز ۵۶۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال پرداخت شد. با پرداخت این مبلغ به ۱۴۸ طرح برای هزار و ۱۶۴ نفر ایجاد اشتغال شده است. در مشاغل خانگی هم ۲۰۹ طرح به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال پرداخت شد و ۴۰۷ نفر در این طرحها مشغول بکار شده اند.

وی افزود: در اشتغال فراگیر هم مشهد با ۳۸ طرح و پرداخت ۳۳۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال رتبه نخست خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است که این مبلغ منجر به ایجاد ۵۳۲ فرصت شغلی شده است.

طرح اشتغال روستایی با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل است. ثبت نام در ‘سامانه کارا’ برای استفاده از مزایای این طرحها در دولت دوازدهم از اواخر پارسال آغاز شد.

درج دیدگاه