پنج شنبه, خرداد ۲, ۱۳۹۸

تسهیلات به مشاغل خانگی رسید؟

درباره طرح حمایت از توسعه مشاغل خانگیµAøåN¡

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت:۴۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی امسال در این استان توسط بانک های عامل پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت:۴۵ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی امسال در این استان توسط بانک های عامل پرداخت شده است.

به گزارش تعاون آنلاین، محمد تقی آبائی هزاوه افزود: اعتبار ابلاغ شده در راستای مشاغل خانگی به بانک های عامل ۱۴۵ میلیارد ریال است که تاکنون ۹۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته است.

وی بیان کرد: اعتبار ابلاغی بانک ملی استان مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی ۴۲ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد این اعتبار تخصیص یافته، اعتبار ابلاغی بانک تجارت ۴۳ میلیارد ریال است که ۳۰ درصد این اعتبار اختصاص یافته، اعتبار ابلاغی بانک صادرات ۴۰ میلیارد ریال است که ۴۵ درصد آن تخصیص یافته و اعتبار بانک توسعه تعاون ۲۰ میلیارد ریال است که به همین میزان تخصیص یافته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات مشاغل خانگی این استان تاکنون ۶۴ و ۶۹ صدم درصد از اعتبار تخصیص یافته به این امر را پرداخت کرده اند.

آبایی هزاوه تصریح کرد: ۸۰۶ متقاضی در سال جاری برای دریافت ۱۰۷ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی به بانک های عامل معرفی شده اند که ۳۵۰ نفر موفق به دریافت ۴۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال شده اند. ۴۰۴ فرصت شغلی جدید با پرداخت این تسهیلات در استان مرکزی فراهم شده است.

درج دیدگاه