صفحه اصلی تعاون تشکیل اتاق فکر برای آسیب شناسی بخش تعاون/ تشکیل خانه تعاونگران برای...

تشکیل اتاق فکر برای آسیب شناسی بخش تعاون/ تشکیل خانه تعاونگران برای تسریع در توسعه بخش تعاونی

معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم تشکیل اتاق‌های فکر تعاون و شناسایی نقط قوت و ضعف بخش تعاون تاکید کرد.

معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم تشکیل اتاق‌های فکر تعاون و شناسایی نقط قوت و ضعف بخش تعاون تاکید کرد.

به گزارش تعاون آنلاین، محمد کبیری‌ در نشست مدیران خانه تعاونگران، گفت: باید با ریشه یابی مشکلات بخش تعاون، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را شناسایی و برای بهبود آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه وجود مشکلات ساختاری اقتصاد کشور یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی است گفت : یکی از راههای برون رفت از این شرایط حمایت از بنگاه  های کوچک و متوسط و تعاونی ها است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم بررسی چالشها و مشکلات قضایی وحقوقی تعاونی ها تاکید کرد و گفت : باید ارزیابی ها و بررسی های لازم دراین باره انجام و برنامه ویژه ای برای کاهش تصدیگری دولت و برون سپاری خدمات در نظر گرفته شود.

کبیری درباره رویکرد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی نیز گفت: بهترین رویکرد پرداخت تسهیلات به طرح هایی است که در زنجیره تامین ارزش قرارداشته و فروش آنها تضمین شده باشد.

وی نقش خانه تعاونگران را در کاهش مشکلات مردم و تعاونیها موثر خواند و بر تشکیل جلسات مستمر و دوره ای با کار ویژه و مشخص تاکید کرد.

در ادامه علی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران، از آمادگی برای تحقق برنامه‌های وزارت تعاون خبر داد و گفت: خانه تعاونگران با هدف سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاونی تاسیس شده و در همه استانها دارای دفاتر فعال است.

وی گفت: حمایت و کمک به تحقق برنامه های معاونت امور تعاون به منزله کمک به توسعه بخش تعاونی و تقویت حضور تعاونی ها در اقتصاد ملی است.

 

در این نشست مدیران خانه تعاونگران، تهیه بسته‌های حمایتی برای تعاونی ها، تقویت نظارت وتوانمند سازی تعاونی ها، پایش برنامه ها و اسناد بالادستی بخش تعاون، تشکیل سازمان مهندسی تعاون،تشکیل جلسات اندیشه ورزی برای بهبود فضای کسب و کار تعاونی،حرکت به سمت استارتاپها و فعالیتهای تجاری نوآورانه، اصلاح برخی از مواد قانون تعاون و برون سپاری تصدیگری‌های بخش تعاون به اتاق های تعاون را خواستار شدند.

درج دیدگاه