دوشنبه, شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

تعاونی‌ها برای قاره سیاه چه کردند؟

در قرن ۲۱ رشد شرکت های تعاونی در آفریقا بسیار چشم گیر بوده است به طوری که دلیل اصلی سرعت گرفتن رشد اقتصادی کشورهای این قاره را شرکت های تعاونی نامیده اند و کشورهای این قاره در طول یک دهه و نیم گذشته ثابت کرده اند که می توانند در مقابل شُوک های جهانی مقاومت کنند و به رشد اقتصادی مثبت خود ادامه دهند.

در قرن ۲۱ رشد شرکت های تعاونی در آفریقا بسیار چشم گیر بوده است به طوری که دلیل اصلی سرعت گرفتن رشد اقتصادی کشورهای این قاره را شرکت های تعاونی نامیده اند و کشورهای این قاره در طول یک دهه و نیم گذشته ثابت کرده اند که می توانند در مقابل شُوک های جهانی مقاومت کنند و به رشد اقتصادی مثبت خود ادامه دهند.

به گزارش تعاون‌انلاین، دولتمردان کشورهای این قاره در راستا توسعه شرکت های تعاونی با چالش هایی مواجه شدند که شامل بیکاری جوانان، نابرابری فرصت های شغلی و بازار کار ضعیف است و در صدد بر طرف کردن آن برآمدند.

جنبشی که در آفریقا به راه افتاد مبنی بر تاسیس شرکت های تعاونی در سال ۲۰۱۵ توانست ۶ میلیون نفر را از بیکاری نجات دهد و این تعداد را در شرکت های تعاونی کشور که در حوزه صنعت فعالیت می کنند جای داد.

شرکت های تعاونی با فعالیت های خود تنها موجب رشد اقتصادی یک منطقه محدود نمی شوند بلکه در سطح وسیع باعث بهبود اوضاع اقتصادی می شوند و این شرکت های تعاونی هستند که پایه اصلی رشد و توسعه در یک کشور را تشکیل می دهند و هدایت اقتصاد کشور به مسیر درست به دست این شرکت ها در آفریقا صورت می گیرد.

یکی از کارشناسان اقتصادی در آفریقا می گوید در حال حاضر در حوزه شرکت های تعاونی در آفریقا بازار رقابتی به وجود آمده است و بیرون آمدن از این بازار بیشترین صدمات را به ما می زند.

اگر که دولتمردان همراه این جنبش حرکت کنند و شرکت های تعاونی را حمایت کنند رشد و توسعه پایدار صنعت تحقق پیدا خواهد کرد و توسعه آفریقا این کشور را به الگویی برای رشد و توسعه سایر کشورهای درحال توسعه تبدیل می کند.

این جنبش شرکت های تعاونی قصد دارد تا بخش های مختلف جامعه را با یکدیگر همراه کند و در راستا آن بهره وری را نیز افزایش دهد به خصوص در صنایع کشاورزی.

شرکت های تعاونی کشورهای آفریقایی در عرصه های بیمه، بانکداری و تولید و فرآوری نیز فعالیت چشمگیری داشته اند.

آیا شرکت‌های تعاونی به راستی محرک توسعه‌اند؟

ظرفیت و اهمیت شرکت های تعاونی در بازار اقتصاد جهانی یکی از داغ ترین بحث های کارشناسان امور اقتصادی بوده و است و طرفداران شرکت های تعاونی یکی از پر اهمیت ترین وظایف این شرکت ها را هدایت اقتصاد به توسعه پایدار نامیده اند همان طور که شعار این شرکت ها می گوید “همزمان هم تلاش کنید و هم به اصول اخلاقی پایبند باشید.”

در واقع شرکت های تعاونی با همکاری و ارتباطی که بین اعضا ایجاد می کنند مانع شکست خوردن آن ها به صورت فردی خواهند شد و به خصوص در عرصه فعالیت های کشاورزی در بسیاری از کشورها به عنوان مثال در آمریکا اکثر کشاورزان عضو شرکت های تعاونی کشاورزی هستند و عضویت در این شرکت ها مانع از زمین خوردن کشاورزان به تنهایی خواهد شد.

در این میان آفریقا که به عنوان قاره ای بی ثبات از نظر اقتصادی که با فقر و بیکاری مواجه بود مثال خوبی برای شرکت های تعاونی است و تاسیس این شرکت ها در این قاره زمینه توسعه را در آن جا فراهم کرد. داستان های شرکت های تعاونی در آفریقا بدون مشکل نبوده است و دولتمردان این کشورها با شکست های زیادی مواجه شده اند و در نهایت توانستند به تاسیس شرکت های تعاونی بپردازند.

دلیل اصلی موفقیت شرکت های تعاونی در افریقا چه بوده است؟

یکی از عوامل مهم در موثر واقع شدن این شرکت ها در آفریقا زمینه سنتی و فرهنگی مردمان این قاره است و برای تاسیس یک شرکت تعاونی تنها زیر ساخت های اقتصادی کافی نیست بلکه باید به زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در راستا تقویت همکاری و همدلی توجه کرد.

 

درج دیدگاه