صفحه اصلی تعاون تعریف تعاونی در ایران باید پر رنگ شود/ یارانه در کوتاه مدت...

تعریف تعاونی در ایران باید پر رنگ شود/ یارانه در کوتاه مدت به نفع تعاونی ها است

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در جلسه دیدار با اعضای اتحادیه‌های مختلف تعاونی‌ها با بیان اینکه متأسفانه در کشور ایران از تعاونی‌ها تعریف خوبی نشده است، گفت: در ایران تعاونی مساوی است با تعاونی‌های مسکن که همیشه سهامداران مشکلات بسیاری با آنها داشتند و خاطره خوبی از تعاونی‌ها در ذهن مردم باقی نمانده است.

انصاری، گفت: یارانه بهترین وسیله‌ای است که نهادهای اقتصادی کشور را در دراز مدت فلج می‌کند و آنها را به مرور زمان از بین می‌برد.

به گزارش تعاون آنلاین، انصاری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در جلسه دیدار با اعضای اتحادیه‌های مختلف تعاونی‌ها با بیان اینکه متأسفانه در کشور ایران از تعاونی‌ها تعریف خوبی نشده است، گفت: در ایران تعاونی مساوی است با تعاونی‌های مسکن که همیشه سهامداران مشکلات بسیاری با آنها داشتند و خاطره خوبی از تعاونی‌ها در ذهن مردم باقی نمانده است.

وی افزود: محدوده تعریف تعاونی در ایران بسیار کم است، در حالی که در دنیا تعاونی‌ها نقش بسیار پررنگی دارند.

انصاری اظهار کرد: در کشورهای روسیه، انگلستان و هند که من نیز سال‌های متمادی در آنجا حضور داشتم سهم بزرگی از اقتصاد آنها مربوط به تعاونی‌ها بوده است.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تعاونی‌ها اصلی ترین ابزار اقتصاد به شمار می‌روند و باید دولت حمایت‌های گسترده‌ای از این بخش اقتصادی انجام دهد.

وی با بیان اینکه متأسفانه هم اکنون دولت تنها با پرداخت یارانه از این حوزه‌های اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: یارانه بهترین وسیله‌ای است که نهادهای اقتصادی کشور را در دراز مدت فلج می‌کند و آنها را به مرور زمان از بین می‌برد.

انصاری افزود: اقتصاد دنیا به این نتیجه رسیده‌ است که روش پرداخت یارانه مفید نیست و تعاونی‌ها باید با تولیدات داخلی خود و رسیدن به خودکفایی بتوانند نیازهای اصلی خود را تأمین کنند و به بخش یارانه چشمداشتی نداشته باشند.

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان گفت: تعاونی‌ها بار دیگر باید در کشور فعال شوند، زیرا که تعاونی‌ها ابزار مهمی برای بسیج مردم در حوزه اقتصاد و در نهایت رونق اقتصادی کشور هستند.

درج دیدگاه