صفحه اصلی تعاون اخبار تعاونی ها تضمین می کنند، کسی از غافله جا نماند

شعار روز جهانی تعاون

تعاونی ها تضمین می کنند، کسی از غافله جا نماند

تعاون در دوره ای که نابرابری درآمد در جهان رو به افزایش است، راهکاری برای رفع نابرابری است. اصول و ارزش های جهانی تعاون، آن را از سایر اشکال کارآفرینی جدا کرده و با رفع هرگونه تبعیض، به همه افراد امکان مشارکت می دهد.

برابری برای سرمایه گذاری، مشارکت و اداره دموکراتیک در تعاون، امکان مشارکت همه برای ایجاد ثروت و حذف فقر را ایجاد می‌کند. تعاونی ها، مدلی از اقتصاد اجتماعی ایجاد کرده اند که که بجای سرمایه محوری، مردم محور هستند. از این رو با عدم تمرکز بر روی سرمایه، توزیع عادلانه ثروت را امکان پذیر کرده اند.

خصوصیت بارز دیگر تعاون، حضور در جاهایی است که بازار سرمایه امکان حضور در آنجا را ندارد. تعاونی ها به واسطه پذیرش اصل « نگرانی برای جامعه» از اصول هفتگانه تعاون، به توسعه پایدار جوامع در زمینه های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعهد هستند.

تعاونی ها تلاش می کنند تا مزایای مدل اقتصادی اجتماعی تعاون را به مردم جهان معرفی و به آنها هدیه کنند. اصول و روش‌ تعاون، نابرابری های حاصل از جهانی سازی را تعدیل می کند.

تعاونی ها، سازمان های خیریه نیستند، بلکه با شیوه مردمسالارانه خود، و با ارائه خدمات متنوع به اعضا، به رشد ایشان کمک می کنند. طبق گزارش  World Co-operative Monitor، ۳۰۰ تعاونی های بزرگ جهان، بیش از ۲.۵ هزار میلیارد دلار درآمد داشته اند و بیش از ۲۵۰ میلیون نفر از طریق تعاون امرار معاش می کنند.

به همین دلیل یونسکو، تعاون را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسانده است.

در این روز، تعاونی ها، اتحادیه ها و اتحادیه  جهانی تعاون، همه را به تعاون در سراسر جهان دعوت می کنند تا بر مشکلات ناشی از نابرابری غلبه کنند و متعهد به ایجاد برابری در جوامع خود و جلب مشارکت برای ساختن جهانی بهتر می شوند.

درج دیدگاه