صفحه اصلی تعاون دفاع مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از عملکرد ربیعی

دفاع مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از عملکرد ربیعی

تقی زاده، صندوق بازنشستگی، استیضاح، ربیعی

تقی زاده: امیدوارم یک‌بار دیگر در صحنه حاضر شده و با دفاع مناسب و تشریح عملکرد و دستاوردهای موجود، واقعیت‌ها را به مردم و استیضاح‌کنندگان نشان دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: همه سازمان‌ها و نهادها مشکلاتی دارند اما آنچه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا شده، فراتر از حد انتظار بوده است.

به گزارش تعاون آنلاین، جمشید تقی‌زاده تاکید کرد: شخص وزیر رفاه، انسان بسیار فرهیخته‌ای است. وی شخصیت حقیقی مورد اعتمادی دارد و همه وجود خود را برای کارگران، محرومان و بازنشستگان گذاشته است.

تقی‌زاده با اشاره به اینکه روزی که ربیعی کتاب مبارزه با فساد را نوشت، کسی با ساختار فساد آشنا نبود، تصریح کرد: امروز همان وزیر ضد فساد، در حال استیضاح شدن است. همه سازمان‌ها و نهادها مشکلاتی دارند، اما آنچه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرا شده، فراتر از حد انتظار بوده است.

وی اضافه کرد: باید از شخصیتی که وجود خود را برای محرومان، کارگران و بازنشستگان گذاشته است، دفاع کنیم.

تقی‌زاده با بیان اینکه استیضاح حق مسلم مجلس است، گفت: ما نیز به عنوان نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق داریم از عملکرد خود و وزیرمان دفاع کنیم.

وی ادامه داد: امیدوارم یک‌بار دیگر در صحنه حاضر شده و با دفاع مناسب و تشریح عملکرد و دستاوردهای موجود، واقعیت‌ها را به مردم و استیضاح‌کنندگان نشان دهیم.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید، کارهای بسیاری انجام شده، اما جایی برای نشان دادن آن نیست، گفت: امیدوارم رسانه‌ها عدالت را رعایت کنند تا ما نیز بتوانیم کارکرد واقعی خود را به مردم ارائه کنیم.

درج دیدگاه