صفحه اصلی تعاون اخبار تنها یک تابلو از تعاونی روستایی باقی مانده است

تنها یک تابلو از تعاونی روستایی باقی مانده است

تعاون آنلاین – عضو کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش نرخ برنج در زمان نبود محصول دست کشاورز عملیاتی می شود،گفت: تنها از تعاونی روستایی یک تابلو باقی مانده است.

محمدصادق حسنی جوریابی در زمینه وضعیت تولید برنج درکشور، گفت:برای ثبات بازار برنج نرخ محصول  باید به طریق توافقی میان تولیدکننده  و مشتری تعیین شود؛اما در این راستا دست های وجود دارد که نرخ برنج را کنترل  می کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:افزایش نرخ برنج در زمان نبود محصول دست کشاورز عملیاتی می شود،بنابراین بدیهی  است که سود این افزایش نصیب کشاورز نمی شود.

تعاونی روستایی با ورود به خرید محصولات کشاورزی واسطه ها و  دلالان  را حذف کند

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وی با بیان اینکه تنها از تعاونی روستایی  یک تابلو باقی مانده است،تصریح کرد:تعاونی روستایی با توجه به رسالتی که دارد با ورود به خرید محصولات کشاورزی می تواند واسطه ها  و  دلالان  را حذف کند.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:دربسیاری  از  کشورها  دولت ها  به کشاورزان  سوبسید می دهند و دراین راستا نیز  کشاورز با سیستم های مکانیزه  هزینه تولید را کاهش می دهد.

درج دیدگاه