صفحه اصلی تعاون توصیه ربیعی به تعاونی ها چه بود؟

توصیه ربیعی به تعاونی ها چه بود؟

ربیعی

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی با مدیران‌عامل اتحادیه‌های تعاون گفت: حمایت از بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه این بانک سبب ارتقاء سهم بخش تعاون خواهد شد. دکتر علی ربیعی در نشست صمیمی با مدیران‌عامل اتحادیه‌های سراسری که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد، افزود: برگزاری این‌گونه نشست‌ها سبب افزایش […]

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی با مدیران‌عامل اتحادیه‌های تعاون گفت: حمایت از بانک توسعه تعاون و افزایش سرمایه این بانک سبب ارتقاء سهم بخش تعاون خواهد شد.

دکتر علی ربیعی در نشست صمیمی با مدیران‌عامل اتحادیه‌های سراسری که به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار شد، افزود: برگزاری این‌گونه نشست‌ها سبب افزایش تعاملات و همدلی در بین خانواده تعاون خواهد شد و شنیدن نقطه نظرات و مسائل بخش تعاون سبب گشوده شدن مسیرهای جدید خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که تعاونی‌ها باید ارتقای درون بخشی را مدنظر قرار دهند، خاطرنشان کرد: وزارت تعاون به دنبال این است تا با شناسایی ظرفیت‌هایی که درون هر اتحادیه وجود دارد سیستم گردش کار را در اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها بهبود بخشد.

وی با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون دارای ظرفیت‌های مناسبی در ارائه خدمات به تعاونی‌ها است، افزود: تعاونی‌ها باید با تمرکز حساب‌های خود نزد این بانک، سبب ارتقای خدمات بانک توسعه تعاون بین خودشان شوند چراکه ارکان بخش تعاون باید خود باید مصداق تعاون باشند.

درج دیدگاه