صفحه اصلی تعاون اخبار جلسه نظارت بیشتر بر عملکرد تعاونی دهیاران در استانداری تشکیل شد

جلسه نظارت بیشتر بر عملکرد تعاونی دهیاران در استانداری تشکیل شد

تعاون آنلاین – به منظور سالم سازی و اصلاح عملکرد تعاونی های دهیاران استان جلسه ای با حضور مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی ، مدیرکل امور روستائی و شوراها ی استانداری، مدیرکل کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان بازرسی استان و حراست استانداری برگزارشد

به منظور سالم سازی و اصلاح عملکرد تعاونی های دهیاران استان جلسه ای با حضور مشاور و سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی ، مدیرکل امور روستائی و شوراها ی استانداری، مدیرکل  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان سازمان بازرسی استان و حراست استانداری برگزارشد.
به گزارش تابناک، این جلسه در راستای نظارت بیشتر بر عملکرد تعاونی دهیاران مقرر گردید با پیگیری صورت گرفته نسبت به تغییر مدیران عامل شرکت های تعاونی دهیاران که همزمان دهیار بوده بر اساس مواد بند ب قسمت ۳ ماده ۳۵ اساسنامه شرکت های تعاونی، و مشروح ماده ۹ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری کشور مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰  نسبت به جایگزین با افراد واجد شرایط غیر دهیار  و با حداقل مدرک فوق دیپلم اقدام و نیز اداره کل تعاون، شرکت های تعاونی دهیاران را مکلف به اجرای حسابرسی نموده  و شرکت های تعاونی دهیارانی که از قوانین فوق تخطی نمایند مطابق بند ۱۷ ماده ۶ قانون تعاون به مراجع قضائی معرفی گردند.

درج دیدگاه