صفحه اصلی تعاون اخبار خرده مالکی در کشاورزی نوین جایگاهی ندارد

خرده مالکی در کشاورزی نوین جایگاهی ندارد

کشاورزی

فعالیت های خرده مالکی در صنعت نوین کشاورزی جایگاهی ندارد. به گزارش تعاون آنلاین،  مدیر تعاون روستایی استان یزد با تاکید بر اینکه باید تشکل تعاونی های تخصصی محصولی با مشارکت و فعالیت جمعی روستاییان و کشاورزان منطقه تشکیل شود،ادامه داد: به این ترتیب هزینه تولید با بالا بردن راندمان، کاهش داده و به این […]

فعالیت های خرده مالکی در صنعت نوین کشاورزی جایگاهی ندارد.

به گزارش تعاون آنلاین،  مدیر تعاون روستایی استان یزد با تاکید بر اینکه باید تشکل تعاونی های تخصصی محصولی با مشارکت و فعالیت جمعی روستاییان و کشاورزان منطقه تشکیل شود،ادامه داد: به این ترتیب هزینه تولید با بالا بردن راندمان، کاهش داده و به این ترتیب حاشیه امنیت اقتصادی کشاورزان و روستاییان افزایش یابد.

علی جهازی در جلسه ای با مسئولان شهرستان مهریز با محوریت تشکیل شرکت تعاونی سهامی زراعی، اجرای طرح اصلاح باغ‌ها و تشکیل تعاونی تخصصی زعفران کاران گفت: با شکل گیری تعاونی های تخصصی محصولی ضمن تکمیل زنجیره های تولید تا مصرف و بازاررسانی محصولات توسط تعاونی هایی با عضویت کشاورزان، می توان به از بین رفتن واسطه ها و دلالان این عرصه امیدوار بود.

مدیر تعاون روستایی استان یزد همچنین با اشاره به وضعیت قنوات و میزان سطح زیرکشت زراعی و باغی و تعداد بهره برداران بخش کشاورزی منطقه، در مورد طرح اصلاح باغات و اراضی کشاورزی شهرستان در قالب یک تعاونی سهامی زراعی با عضویت و مشارکت کشاورزان منطقه بیان کرد: به منظور اجرای هماهنگ عملیات کاشت تا برداشت در همه مزارع و باغات شهرستان و جلوگیری از اعمال سلیقه های متعدد در راستای ارتقاء سطح کمی کیفی محصولات و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی موجود، افزایش بهره وری، بهبود وضعیت جاری باغات شهرستان و همچنین سودآور و اقتصادی کردن کشاورزی در منطقه ضروری است با تشکیل جلسات توجیهی با کشاورزان منطقه و جلب مشارکت و همراهی مسئولان ارشد شهرستان و کشاورزان در زمینه تشکیل تعاونی سهامی زراعی در منطقه و اجرای طرح اصلاح باغ شهر شهرستان مهریز اقدام شود.

وی ادامه داد: در شهرستان مهریز یک شرکت تعاونی تولید، پنج شرکت تعاونی روستایی، چهار شرکت تعاونی کشاورزی، یک نظام صنفی کارهای کشاورزی و یک تشکل خبرگان کشاورزی با بیش از ۱۲ هزار نفر عضو، سرمایه ای بیش از ۱۸ میلیارد ریال و ذخیره قانونی ای قریب ۸ میلیارد ریال تحت نظارت اداره تعاون روستایی شهرستان در حال فعالیت در بخش کشاورزی هستند.

درج دیدگاه