صفحه اصلی تیتر دو تعاون دبیر همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» مطرح کرد ضرورت بازتعریف نقش بخش...

دبیر همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» مطرح کرد ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تعاون

آناهیتا اصلاح پذیر، مدیر عامل تعاونی آموزشی راه رشد و دبیر همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» که صبح امروز د سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با اشاره به ضرورت تعریف جدید بخش خصوصی و تعاون گفت: «در این همایش کسانی شرکت کرده اند که یا دغدغه آموزش دارند یا تعاونی. آموزش و تعاونی می […]

آناهیتا اصلاح پذیر، مدیر عامل تعاونی آموزشی راه رشد و دبیر همایش «مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی» که صبح امروز د سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با اشاره به ضرورت تعریف جدید بخش خصوصی و تعاون گفت: «در این همایش کسانی شرکت کرده اند که یا دغدغه آموزش دارند یا تعاونی. آموزش و تعاونی می توانند متحدان خوبی برای یکدیگر باشند. اقتصاد معمول وجاری در کشور ارزشمند است اما برای اداره مدرسه نوع دیگری از اقتصاد نیاز است که بیشتر از گذشته به ارزشها اهمیت دهد. زمان آن فرا رسیده است که از این بخش اعاده حیثیت کنیم. متاسفانه بخش خصوصی در این بخش سالها خود را با عبارات سلبی مانند غیر انتفاعی و غیر دولتی تعریف کرده است و ما با برگزاری این همایش سعی داریم تعریف تازه ای از خود داشته باشیم و خود را آنچه که هستیم معرفی کنیم نه آنچه که نیستیم.»

درج دیدگاه