صفحه اصلی تعاون دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات روستایی چقدر است؟

دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات روستایی چقدر است؟

درصورتی که اشتغال، درآمد ، توان بازپرداخت و تامین بازار مصرف برای طرحی وجود داشته باشد به طور اعتبار اشتغال روستایی و عشایری به آن پرداخت خواهد شد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و به منظور توسعه اشتغال، در هر دهستان کشور یک ناحیه صنعتی ایجاد خواهد شد.

سید ابوالفضل رضوی افزود: با معاون اول رئیس جمهوری و سایر مسئولان کشور برای راه اندازی نواحی صنعتی در هر دهستان کشور رایزنی شده و به زودی در این زمینه اقدام می شود.

رضوی اضافه کرد: روستاها را مساوی با کشاورزی و دامداری دانستن، کم لطفی به روستا است چون روستا دارای صنایع دستی،فراوری،خدمات و نظیر آن است و در برخی روستاهای کشور فعالیتهای معرق کاری روی سنگ،آرایشگری و سایر خدمات انجام می گیرد.

وی در خصوص دلایل کاهش جمعیت روستایی افزود: اشتغال و کمبود درآمد روستایی ، تبعیض در ارائه خدمات، نداشتن سند املاک روستایی ، پایین بودن کیفیت آموزش و پرورش درروستاها و تکریم نشدن روستائیان و عشایر مهمترین دلایل مهاجرت روستائیان به شهرها است.

وی افزود: همچنین عدم تعادل در درآمدها که به نفس برنامه ریزی کشور و نظام تصمیم گیری باز می گردد از جمله عوامل دیگر در این زمینه است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از حاشیه نشینان کشور روستائیان و عشایر هستند، افزود: در تمامی شهرهای کشور حاشیه نشینی وجود دارد و چابهار بیشترین درصد حاشیه نشینی نسبت به جمعیت خود را داشته و مشهد ۴۰۰ هزار نفر جمعیت حاشیه نشین دارد.

وی در خصوص طرح های اشتغالزایی اظهار کرد:ما به بحث دانش بنیان بودن شرکت ها و کشت گلخانه ای اولویت کامل می دهیم ولی باید دانش بنیان بودن این شرکت ها توسط معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری تایید شده باشد.

وی افزود: کلیه روستاها و مناطق عشایر نشین استان وام ۶ درصد با سه سال تنفس دریافت می کنند و از سال چهارم بازپرداخت به مدت ۶ سال شروع می شود.

وی ادامه داد:طبق پیش بینی ها موسسه بین المللی تا سال ۲۰۲۰ چهار تا ۶ میلیون شغل از گردونه حذف خواهد شد و باید به دنبال ۲ میلیون عنوان شغلی جدید باشیم.

وی ادامه داد: اگر کسی می خواهد دامداری کند چرا به دنبال دامداری سنتی می رود بلکه باید متقاضی را به سمت دامداری نوین هدایت کنیم.

وی افزود:درصورتی که اشتغال، درآمد ، توان بازپرداخت و تامین بازار مصرف برای طرحی وجود داشته باشد به طور اعتبار اشتغال روستایی و عشایری به آن پرداخت خواهد شد.

وی دامه داد: متاسفانه جذب اعتبارات تخصیصی وام اشتغال روستایی در کل کشور عملکرد بسیار ضعیفی داشته است و باید با دقت در پرداخت ها از هرگونه انحراف طرح جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه اشتغال روستایی برای دولت بسیار مهم است، افزود: اگر در داخل استان سرمایه گذار در مناطق روستایی وجود نداشته باشد می توان از سرمایه گذاران خارجی نیز استفاده کرد.

وی اضافه کرد: سه دهکده نمونه کشاورزی، «فراوری صنعتی و معدنی» و گردشگری در قزوین ایجاد می شود و هر حمایتی که لازم باشد برای ایجاد این دهکده های نمونه در استان انجام خواهد شد.

درج دیدگاه