اقتصاد کشور باید از دل تعاون بیرون بیاید

ربیعی سخنگوی دولت تعاون اقتصاد اشتغال

روح تعاون در موسسه تعاونی جمع شدن پول های اندک برای کارهای بزرگ است تا بتواند افراد بیشتری را به انتفاع برساند و با صندوق تعاون فرودستان جامعه را دستگیری کند

سخنگوی دولت با اشاره به تاکید قانون اساسی بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور گفت: باید به فلسفه تعاون برگردیم. فلسفه و نگاه ترکیبی از ارزش های سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می تواند این بخش را پویاتر کند.

به گزارش تعاون آنلاین، علی ربیعی امروز سه شنبه در مراسم روز جهانی تعاون و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس اتاق تعاون ایران با طرح این پرسش که چرا با وجود تاکید قانون اساسی بر موضوع تعاون در اقتصاد، ما به سهم ۲۵ درصدی آن دست نمی یابیم؛ گفت: کشور سال هاست به دنبال افزایش سهم تعاون در اقتصاد بوده و در قانون اساسی کمتر کشوری به این موضوع تا این اندازه پرداخته شده است.

کارگروهی برای رصد و پایش قوانین مرتبط با بخش تعاون تشکیل شود

وی با بیان اینکه یکی از دلایل استیضاح من این بود که چرا سهم تعاون ۲۵ درصد نشده است، گفت: اینکه چرا ما از کیک اقتصاد نمی توانیم ۲۵ درصد به دست آوریم سوال تکراری است؛ معتقدم ما در جایی از مسیر به انحراف رفتیم؛ از جایی انقطاع ایجاد شد و انحراف را به وجود آورد. ما به تعاون دو رویکرد سنتی و مدرن داریم. انحراف از جایی شروع شد که ما بدون پشتوانه های سنتی و بدون توجه به عقبه سنت های تعاون در ایران، با روش مدرن، بحث تعاون را دنبال کردیم.

ربیعی ادامه داد: روح تعاون در موسسه تعاونی جمع شدن پول های اندک برای کارهای بزرگ است تا بتواند افراد بیشتری را به انتفاع برساند و با صندوق تعاون فرودستان جامعه را دستگیری کند. اما نگاه دوم با قطع شدن فلسفه این بخش ما را به موسسات اعتباری-تعاونی رساند که باید سال ها جواب این موسسات را بدهیم.

سخنگوی دولت یادآورشد: شهید بهشتی متاثر از الگوهای حمایت اجتماعی بود. ایشان در افکار خود سنت های تعاون در ایران را، هم بر اساس سنت های دینی و هم ارزش های ملی در حوزه تعاون به عنوان ترکیبی در ذهن داشت؛ امروز هم باید به این نگاه ترکیبی برگردیم.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم نگاه مدرن را تعطیل کنیم، ما به جامعه ای متعادل نیاز داریم که در دل آن تعاون هم رشد خواهد کرد؛ در غیر این صورت ما به پوسته هایی از شرکت ها تبدیل می شویم که آنها اگر مزایایی وجود داشته باشد می‌مانند و در غیر این صورت کوچ می کنند.

ربیعی با اشاره به وجود نهاد اتاق تعاون در کشور گفت: تنها نهاد مدنی بزرگ در کشور اتاق تعاون است که باید برای سهم تعاون بجنگد و آن را حفظ کند. ما باید به متنی بازگردیم که نه تنها ۲۵ درصد بلکه نوع کنش های بیشتری را هم در جامعه رقم بزند. ترکیبی از ارزش های سنتی جامعه و نیازهای اقتصادی می تواند با همان ترکیب مورد نظر شهید بهشتی، این بخش را پویاتر کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه پیش از این سنت های تعاونی ها امری فرهنگی بود؛ تصریح کرد: تعاونی ها پیش از این یک کنش اجتماعی بود. در جوامع روستایی و شهرهای کوچک تعاون بیشتر یک نهاد فرهنگی-اجتماعی بود تا نهاد اقتصادی. بدون توجه به این زیرساخت اجتماعی- فرهنگی به جایی می رسیم که به زور از کیک اقتصاد ایران سهم یک درصدی خواهیم خواست در صورتی که اگر به متن اجتماعی و فرهنگی توجه می شد می توانستیم خود به خود سهم بیشتری به دست آوریم.

ربیعی با اشاره به سیر تحول تعاونی ها در اروپا گفت: تعاونی ها در اروپای پس از جنگ جهانی دوم و با توجه به نیاز شدید اقتصادی رشد کردند و نقش خود را نشان دادند. در همه کشورهای توسعه یافته بخشی از نظریه های تعاون به عادلانه کردن توزیع ثروت و مشارکت طبقات پایین اجتماع است؛ ما هم باید به این نیازها بازگردیم.

وی گفت: من تعاون را به مثابه یک بخش اقتصادی فقرزدا می دانم؛ تعاون به مثابه رشد فراگیر ابزار فقرزدا و به مثابه درگیر کردن دهک های پایین اجتماعی برای کسب مزایای اقتصادی. اگر افق و نگاه اینگونه تعریف شود جهت گیری اقتصادی ما روشن خواهد شد.

ربیعی ادامه داد: در بُعد دیگر تعاون به مثابه زندگی بانشاط و حامیانه است. باید دو بعد اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم ببینیم. بعد اقتصادی باید معطوف به فقرزدایی و همیاری دهک های پایین اجتماعی شود.

وی گفت: اگر چنین افقی را پیش رو قرار دهیم؛ جهت گیری ها باید به سمت جوامع ملی و خرد محلی پیش رود.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی سختی به سر می بریم؛ گفت: با توجه به تحولات فکری در جامعه ما کمتر لذت می بریم. معتقدم به جمع های بزرگ و دورهمی ها نیاز داریم. منظور من از تعاون، یک شرکت تعاونی نیست بلکه روح تعاون جامعه است که اقتصاد کشور از دل آن بیرون خواهد آمد.

ربیعی گفت: جامعه ایران در شرایطی که با پدیده تعریف نشدنی، غیرقابل فهم و جاهلانه ای مانند دولت آمریکا روبروست؛ تعاون را به مثابه روشی برای مقابله با تحریم می دانم. هدف تحریم فروپاشی ذهنی جامعه و خسته کردن مردم است؛ ما با تعاون و انسجام اجتماعی می توانیم تحریم را شکست دهیم؛ باید به روح تعاون بازگردیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در دوران برجام ۵۵ ماه پیشرفت و ثبات اقتصادی را تجربه کردیم ۱۸ ماه خروج ترامپ از برجام را هم تجربه کردیم. برای عبور از این شرایط و بازگشت به رشد اقتصادی و نشاط اجتماعی باید نظریه کار و تعاون را بیشتر مورد توجه قرار دهیم تا بتوانیم حداقل در ۲۴ ماه آینده این دولت، در تامین زندگی بهتر و حمایت از دهک های پایین را که هدف دولت و دغدغه رییس جمهوری است، موفق شویم.

ربیعی تاکید کرد: باید مفهوم کار شایسته را با تعاونی غنی کنیم و ما قادر هستیم با فهم، گفتگو و حرکت های اجتماعی و اقتصادی فقر زدا در جهت گسترش بیشتر تعاون حرکت کنیم.

درج دیدگاه