صفحه اصلی تعاون رویکرد انقلاب اسلامی به سمت تعاونی است/ نگاه غربی نگذاشت تعاونی ها...

رویکرد انقلاب اسلامی به سمت تعاونی است/ نگاه غربی نگذاشت تعاونی ها رشد کنند

رویکرد انقلاب اسلامی به سمت تعاونی است/ نگاه غربی نگذاشت تعاونی ها رشد کنند

شاهرودی: ما تعاونی را بعنوان نگاهی مدرن در اقتصاد اسلامی، در اقتصاد کشور گنجاندیم اما نگاه های غربی اجازه نداد تعاونی جای پای خود را محکم کند.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از فقدان اراده لازم برای تقویت وزارت تعاون سخن گفت و تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره دستخوش تحولات و حوادث بوده و هم اینک نیز حوزه تعاون در دولت مهجور افتاده است.

به گزارش تعاون آنلاین، حسن حسینی شاهرودی با انتقاد از نگاه سرمایه داری غرب بر اقتصاد کشورمان، گفت: ما تعاونی را بعنوان نگاهی مدرن در اقتصاد اسلامی، در اقتصاد کشور گنجاندیم اما نگاه های غربی اجازه نداد تعاونی جای پای خود را محکم کند.

حسینی شاهرودی با اشاره به تلاش مجلس برای بازپرداخت بدهی های دولتی به صندوق تامین اجتماعی اظهار کرد: این نهادها خصولتی و همچنان در اختیار دولت هستند و بعنوان حیات خلوت دولت محسوب می شوند اما در حوزه خصوصی سازی شاهد واگذاری به نهادهای تعاونی نیستیم.

این نماینده مجلس افزود: شاید مجلس هم به رویه دولت عادت کرده است و این نا امیدی در مجلس حاکم شده که تعاونی ها کارایی لازم ندارند ولی تعاون در دنیا توفیقاتی داشته و ما نیز از آن بی بهره نبوده ایم.

درج دیدگاه