پنج شنبه, تیر ۶, ۱۳۹۸

زنجان چه تعداد تعاونی دارد؟

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعداد تعاونی های استان زنجان در سال ۱۳۹۷ به تعداد یک هزار و ۶۹۵ تعاونی بوده است. به گزارش تعاون‌آنلاین، محمدرضا یوسفی با بیان اینکه طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد تعاونی های استان زنجان […]

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعداد تعاونی های استان زنجان در سال ۱۳۹۷ به تعداد یک هزار و ۶۹۵ تعاونی بوده است.
به گزارش تعاون‌آنلاین، محمدرضا یوسفی با بیان اینکه طبق آخرین اطلاعات ارائه شده در سامانه جامع آمارهای ثبتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعداد تعاونی های استان زنجان در سال ۱۳۹۷ به تعداد یک هزار و ۶۹۵ تعاونی بوده است، افزود: این تعداد در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۲ هزار و ۷۷۴ تعاونی، در سال ۱۳۸۷ به تعداد ۲ هزار و ۶۸ تعاونی، در سال ۱۳۷۸ نیز به تعداد ۷۰۶ تعاونی بوده است. تعداد تعاونی های استان زنجان در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۱۷ تعاونی بوده که در سال ۱۳۶۷ با رشد قابل توجهی به ۲۱۶ تعاونی رسیده است.

یوسفی همچنین اظهار کرد: اعضای تعاونی های استان زنجان در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۳۷ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۶۷ به ۳۳ هزار نفر رسیده است. تعداد اعضای تعاونی های استان زنجان روند رو به رشدی را داشته که در سال ۱۳۶۸ به تعداد ۷۰ هزار نفر رسیده، البته با نوساناتی در سال ۱۳۷۷ به ۶۴ هزار نفر، در سال ۱۳۷۸ به تعداد ۱۳۴ هزار نفر و در سال ۱۳۸۸ به تعداد ۹۳۰ هزار نفر رسیده است.

وی با اشاره به سرمایه ثبتی شرکت های تعاونی استان زنجان خاطرنشان کرد: سرمایه ثبتی شرکت های تعاونی استان زنجان در سال ۱۳۵۷ به میزان ۵۰ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۵۵۳ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۸۸ این میزان به ۷۶۲ میلیارد ریال، در سال ۱۳۸۷ به میزان ۵۵۵ میلیارد ریال و در سال ۱۳۷۸ به میزان ۲۰۸ میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: اشتغالزایی بخش تعاون در استان زنجان مطابق با اطلاعات ارائه شده به میزان ۲۱ هزار و ۳۱۷ نفر در سال ۱۳۹۷ بوده است. اشتغالزایی شرکت های تعاونی استان زنجان در سال ۱۳۵۷ به تعداد ۷۸ نفر بوده که در سال ۱۳۶۷ به ۷۴۱ نفر رسیده است. در سال ۱۳۸۸ اشتغالزایی حوزه تعاون استان ۲۳ هزار و پنج نفر بوده و این میزان در سال ۱۳۸۷ به میزان ۲ هزار و ۶۸ نفر برآورد شده است.