یکشنبه, شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

سهم مدیریت مردان در تعاونی‌های بانوان بالاتر از زنان است

در سال گذشته ۶۳۳ تعاونی بانوان در کشور تشکیل شده است .

در سال گذشته ۶۳۳ تعاونی بانوان در کشور تشکیل شده است .

به گزارش تعاون‌آنلاین، بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته ۶۳۳ تعاونی بانوان، یعنی تعاونی هایی که بیش از هفتاد درصد اعضای آن را زنان تشکیل می دهند، ایجاد شده است. با این حال بررسی ها نشان می‌دهد از مجموع تعاونی های مخصوص زنان نیز، مدیریت بر عهده ۴۳.۵ درصد از زنان بوده است .

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی سهم زنان در مدیریت تعاونی ها در سال گذشته اندک بوده است. اقتصاد ایران در سالیان گذشته و سالیان اخیر نتوانسته است سهم بالاتری برای زنان در حوزه های مدیریتی قائل شود از این رو کم بودن سهم زنان در سطوح مدیریتی در بخش تعاون نیز دیده می شود .

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد در ۶۳۳ تعاونی مختص زنان، ۲۶۹ زن به عنوان مدیرعامل حضور دارند و سایر تعاونی ها با حضور ۳۴۹ مدیرعامل مرد اداره می شود.

در این میان وضعیت مدیریت ۱۵ تعاونی اعلام نشده است . بیشترین تعداد تعاونی های زنان در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است .

براوردها نشان می دهد به دلیل ماهیت اقتصادی تعاونی های این استان ، حضور زنان در این بخش چشمگیر بوده و سهم آنان بیش از سایر استان هاست چرا که بخش مهمی از تعاونی ها در این استان در حوزه سوزن دوزی و کارهایی از این قبیل فعالیت می کنند .

در سال گذشته کمترین تعداد تعاونی های زنان در استان های خوزستان و قزوین تشکیل شد. به عبارت دیگر در این دو استان تعداد تعاونی های تشکیل شده زنان صفر گزارش شده است .

تعداد تعاونی های زنان در استان های کرمان و یزد نیز به ترتیب یک تعاونی و دو تعاونی بوده است .

درج دیدگاه