صفحه اصلی تعاون اخبار طرح حمایتی صدا‌وسیما از تولیدکنندگان

به گزارش تعاون‌آنلاین:

طرح حمایتی صدا‌وسیما از تولیدکنندگان

صدا و سیما
صدا و سیما

صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از اشتغال کارگر ایرانی اقدام به اجرای طرح تشویقی درج آگهی رایگان کرده است.

بر اساس این طرح تعداد نفرات بیمه‌شدگان بنگاه‌های تولیدی ملاک زمان پخش آگهی رایگان در صدا و سیما خواهد بود. بدین ترتیب که ۷۰ درصد تسهیلات تشویقی در تلویزیون و ۳۰ درصد در رادیو پخش خواهند شد.

جدول زیر سقف آگهی‌های تشویقی بر اساس تعداد کارکنان را نشان می‌دهد:

ردیف تعداد نفرات تعداد آگهی کل زمان به ثانیه
۱ از ۱۰ تا ۱۰۰ ۳۰ ۹۰۰
۲ ۱۰۱ تا ۲۰۰ ۶۵ ۱۹۵۰
۳ ۲۰۱ تا ۴۰۰ ۱۴۰ ۳۹۰۰
۴ ۴۰۱ تا ۶۰۰ ۱۹۰ ۵۷۰۰
۵ ۶۰۱ تا ۱۰۰۰ ۲۵۰ ۷۵۰۰
۶ از ۱۰۰۱ به بالا ۳۰۰ ۹۰۰۰

 

 

درج دیدگاه