صفحه اصلی تعاون طرح کارورزی ویژه افراد کم سواد فاقد مهارت اجرا می شود

طرح کارورزی ویژه افراد کم سواد فاقد مهارت اجرا می شود

سهراب مختاری گفت: در این طرح که عمدتا در واحدهای صنفی قابلیت اجرای بیشتری دارد، افراد مذکور می توانند براساس استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای به مهارت آموزی بپردازند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از اجرای طرح کارورزی در محیط کار واقعی ویژه افراد کم سواد فاقد مهارت خبر داد.

به گزارش تعاون انلاین، سهراب مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت : دولت چند برنامه اساسی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و حفظ فرصت های شغلی موجود دارد که در این راستا اجرای طرح کارورزی ویژه افراد دارای سواد حداقلی که فاقد مهارت بوده و یا مهارت آن ها در کمترین حد ممکن قرار دارد را در دستور کار گذاشته است.

وی گفت: در این طرح که عمدتا در واحدهای صنفی قابلیت اجرای بیشتری دارد، افراد مذکور می توانند براساس استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای به مهارت آموزی بپردازند.

مختاری بیان کرد: کارگاه ها و یا مراکز یادگیری باید از سازمان فنی و حرفه ای مجوز داشته و براساس سرفصل های آن سازمان، فضا را برای مهارت آموزی افراد کم مهارت مهیا کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به این که دوره مهارت آموزی حداکثر یکسال است افزود: در طول زمان مهارت آموزی به مهارت آموز حقوقی پرداخت نمی شود و بیشترین منفعت آن پروراندن نیروی کار ماهر در محیط کار واقعی است.

مختاری یادآور شد: در طول این مدت از یک سو کارفرما از نیروی کار رایگان برخوردار خواهد بود و از سوی دیگر افراد فاقد مهارت یا کم مهارت با محیط کار واقعی آشنا شده و مهارت مورد نیاز بازار را کسب خواهند کرد.

وی در پایان اظهار کرد: با بکارگیری نیروی کارورز کارفرمایان می توانند تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند .

درج دیدگاه