صفحه اصلی تعاون علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماند

ربیعی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی باقی ماند . با رای مخالف اکثریت نمایندگان به استیضاح، علی ربیعی بار دیگر به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود ابقا شد. به گزارش خبرآنلاین، با ۱۲۶ رای موافق نمایندگان به استیضاح در برابر ۱۲۴ رای مخالف و دو رای ممتنع و یک […]

ربیعی وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی باقی ماند .

با رای مخالف اکثریت نمایندگان به استیضاح، علی ربیعی بار دیگر به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمت خود ابقا شد.

به گزارش خبرآنلاین، با ۱۲۶ رای موافق نمایندگان به استیضاح در برابر ۱۲۴ رای مخالف و دو رای ممتنع و یک رای باطله ، ربیعی بار دیگر در سمت خود به عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابقا شد.

بر این اساس پزشکیان که مسئولیت اداره جلسه استیضاح را بر عهده داشت اعلام کرد استیضاح علی ربیعی رای نیاورد .

درج دیدگاه