صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز فروش ۱۸ هزار میلیارد ریال سهم دولت تا پایان دی ماه

فروش ۱۸ هزار میلیارد ریال سهم دولت تا پایان دی ماه

تعاون آنلاین – سازمان خصوصی سازی از فروش ۱۸ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس، فرابورس و مزایده از آغاز امسال تا پایان دی ماه (۱۰ ماهه) خبر داد.

سازمان خصوصی سازی، از آغاز امسال تا پایان دی ماه ۱۸ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال سهم دولتی را واگذار کرد که از این میزان، ۲ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، ۵۲۲۲ میلیارد ریال در فرابورس و ۱۵ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از طریق مزایده به فروش رسید.

از ۱۸ هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده در این مدت، ۱۷ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال به صورت بلوکی، یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۸۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شد.

از این میزان واگذاری، ۱۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک ماده ۲ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و ۲ هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه دو ماده ۲ این قانون بود.

به گزارش مهر، بر پایه قانون باید ۱۰۰ درصد سهام شرکت های گروه یک به بخش خصوصی واگذار شود اما دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهام شرکت های گروه ۲ را نگه داشته و ۸۰ درصد را به بخش خصوصی واگذار کند.

چندی پیش رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد پارسال ۸۴ شرکت دولتی به ارزش کل پایه ۱۱۲ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال برای واگذاری، قیمت گذاری شد.

درج دیدگاه