صفحه اصلی تعاون فصل جدید توسعه تعاونی در استان زنجان باز می شود

فصل جدید توسعه تعاونی در استان زنجان باز می شود

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: فصل جدیدی در توسعه تعاونی ها در استان باز خواهیم کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: فصل جدیدی در توسعه تعاونی ها در استان باز خواهیم کرد.
به گزارش تعاون آنلاین، محمد رضا یوسفی در نشست تخصصی همکاران تعاون که با حضور روسای ادارات تعاون و شهرستانهای تابعه و روسای ادارات ستادی حوزه تعاون برگزار شد با اشاره به اینکه باید از ظرفیت های موجود نهایت بهره را ببریم، گفت: کسی که در بخش تعاون فعالیت می کند باید نوآور و خلاق باشد تا بتواند ابتکار عمل داشته باشد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با تاکید بر این که التهاب در تعاونی ها به ضرر ما خواهد بود و ترویجی صورت نخواهد گرفت گفت: کسانی که در بحث توسعه تعاونی ها مرزبندی می کنند قطعا به دنبال اهداف و متامع شخصی خود هستند ولی هدف، هدف توسعه تعاون است و ما فصل جدیدی در توسعه تعاونی ها در استان رقم خواهیم زد.
یوسفی افزود: در همین زمینه از ظرفیت تمام تشکل ها و نهادهای همکار در توسعه تعاونی ها نیز استفاده خواهیم کرد.
وی با بیان این که شرکتهای هلدینگ را با عضویت شرکتهای تعاونی تشکیل دهیم و از این طریق به سایر شرکتها خدمات ارائه نماییم عنوان کرد: تعاونی های مصرف می توانند در این هلدینگ شرکت کنند و ما عهده دار بخش عرضه خواهیم شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در پایان گفت: ما به رسالتمان به خوبی عمل خواهیم کرد و استان زنجان را به قله های پیشرفت می رسانیم و آیندگان مارا قضاوت خواهند کرد.

درج دیدگاه