صفحه اصلی تعاون اخبار فعالیت تعاونی‌های ایران در ازبکستان

رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون:

فعالیت تعاونی‌های ایران در ازبکستان

خاطره-استاد-رضایی
خاطره-استاد-رضایی

خاطره استاد رضایی، رئیس کمیسیون بانوان اتاق تعاون، کشور ازبکستان را به مثابه پل ارتباطی به کشورهای شمالی ایران دانست و پتانسیل توسعه اقتصادی در منطقه را بسیار مناسب ارزیابی کرد.

رئیس اتحادیه صنایع دستی استان تهران به نقل از واحد خبر اتاق تعاون با اشاره به مهیا بودن ظرفیت مناسب برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌روی در کشور ازبکستان بیان کرد که تمایل متقابلی از سوی ازبکستان نیز برای تعامل با ایران دیده می‌شود.

وی در این راستا افزود: اولین گروه‌ متخصص بعد از ماه مبارک رمضان اعزام خواهد شد.

درج دیدگاه