یکشنبه, خرداد ۵, ۱۳۹۸

لزوم تشکیل اتحادیه دستفروشان زیر نظر وزارت تعاون

نایب رییس کمیسیون فرهنگی،گفت: شکل گیری اتحادیه رسمی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دست فروشان، امکان مدیریت نظامند و هدفمند بر شاغلین در این بخش را که نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارد امکان پذیر است.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی،گفت: شکل گیری اتحادیه رسمی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دست فروشان، امکان مدیریت نظامند و هدفمند بر  شاغلین  در این بخش را  که نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارد امکان پذیر است.

به گزارش تعاون آنلاین، فاطمه ذوالقدر درباره  وضعیت ساماندهی دستفروشان در پایتخت،گفت:درطول۴ دهه گذشته علی رغم اجرای برنامه‌های توسعه و شعارهای متعدد مبنی بر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی، متأسفانه نتیجه ایکه رضایتمندی آن را مردم درک کرده باشند،حاصل نشده است.

بازار اشتغال غیررسمی روزانه درحال گسترش است

نماینده مردم تهران، ری ، شمیرانات، اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بازاراشتغال غیررسمی در نبود بازاررسمی روزانه درحال گسترش است و این درحالی استکه این میزان دراقتصاد ایران باید حداکثر معادل ۳۰ درصد از جمعیت شاغل رسمی باشد اما متاسفانه در چند سال گذشته نرخ اشتغال غیررسمی و رسمی به زعم آمار برابر شده که این یک تهدید برای اقتصاد و اجتماع است.

ذوالقدر افزود: نارضایتی شغلی درکشورما را در معرض آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیاری قرارمی‌دهندکه این امرهزینه های بسیاری  علاوه  بر اقتصاد کشور ،برای فرهنگ و اجتماع  نیزدربردارد.

وی ادامه داد: ‎بدون شک دست فروشان به دلیل کاهش هزینه های جاری و فرعی در فرایند عرضه کالا ،خدمات و عدم نظارت هزینه های کمتری را به نسبت به مغازه داران دارند.

وی ادامه داد:بسیاری از مغازه داران نیز برای گریز از هزینه های مالیات، عوارض و هزینه های پرداختی سالانه، اجاره بها وهزینه کردها بابت انرژی همچون آب، برق، گاز با توجه به فشار اقتصادی به سمت دست فروشی در خیابان های اصلی، مراکز خرید و مترو روی آورده اند.

تفاوت قیمت‌ها مردم را به سمت خرید از دستفروشان سوق می دهد

نماینده مردم تهران درمجلس افزود: به جهت تفاوت قیمت ها مردم ترجیح می دهند، برخی از مایحتاج خود را از محل دست فروشی های مترو و سطح شهر تأمین کنند واین اقبال مردم از بازار دست فروشان،روز به روز با توجه به شرایط اقتصادی رو به گسترش است.

وی ادامه داد: گسترش دست فروشی به عنوان اشتغال غیررسمی، پیامدهای منفی ازجمله مشکلات بسیار ترافیکی در سطح شهر،سلب آرامش ، ازدحام  در واگن‌های متروها را دارد.

‎ نماینده  مردم تهران در مجلس افزود:اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که ذات و خمیرمایه برخی از مشاغل از دیرباز در کشور بر اساس دوره گردی و دست فروشی بوده  است وهیچ وقت این مشاغل از سطح شهرحذف وکنارزده نشده اند بنابراین باید پذیرفت نادیده گرفتن این شاغلین که به تعبیری بیکاران پنهان را نیز افزایش می‌دهند.

وی ادامه داد: ایجاد محدودیت ویا جریمه دستفروشان مترو نتوانسته است در کاهش واز بین رفتن آنهانقش چندانی داشته باشد.

‎ عدم شکل گیری برخی از اصناف به موازارت رشد تنوع مشاغل

ذوالقدر افزود:یکی از مشکلات امروز کشورعدم شکل گیری برخی از اصناف به موازارت رشد تنوع مشاغل است که مشکلاتی نظیر مشاغل غیررسمی و دستفروشی و دوره گردی را پدیدار کرده است و بر این اساس اقداماتی در شهرداری تهران برای ساماندهی مشاغل غیررسمی در حال اجراست که تحقق شایسته آن نیازمند تعامل هرچه بیشتر با دستگاه های اجرایی است.

شکل گیری صنوف نوین متناسب با مشاغل نوپا ضروری است

وی ادامه داد: بر این اساس شکل گیری صنوف نوین متناسب با مشاغل نوپا ضروری است تا امکان ساماندهی بخشی ازشاغل زیرگروه صنف و با ساز و کارهای صنفی وجود داشته و بتوانند شاغلین بخش غیررسمی را با شناسنامه دار شدن کار سامان دهند.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد:متأسفانه بخش قابل توجهی ازاین کالاها، کالاهای قاچاق هست که درحال عرضه شدن است و همچنین شکل گیری اتحادیه رسمی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دست فروشان امکان مدیریت نظامند و هدفمند براین شاغلین که نقش مهمی در اقتصاد خانوار در شرایط معیشتی امروز جامعه دارند را  فراهم خواهندکرد .

درج دیدگاه