صفحه اصلی تعاون  محمدی خبرداد: ۴۰۰ میلیون از بودجه معاونت تعاون در اختیار تعاونی‌های فرش...

 محمدی خبرداد: ۴۰۰ میلیون از بودجه معاونت تعاون در اختیار تعاونی‌های فرش دستباف

در سال جاری مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه معاونت تعاون در اختیار تعاونی‌های فرش دستباف قرار گرفت که این مبلغ در بخش‌های مختلفی مانند آموزش بافندگان هزینه شد.

مدیر کل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون یکی از دغدغه‌های اصلی معاونت تعاون را افزایش روحیه کار گروهی عنوان کرد و گفت: تعاونی‌های فرش، از نخستین تعاونی‌های گروهی بودند که فعالیت خود را آغاز کردند؛ هرچند این مهم آن طور که باید محقق نشد اما گام‌های کوچکی برای بهبود وضعیت در حال برداشته شدن است.

به گزارش تعاون آنلاین، البرز محمدی در مراسم امضای تفاهم نامه میان معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: تعاونی‌های فرش دستباف دارای موقعیت ویژه‌ای هستند که از این موقعیت در صورت تفاهم میان دولت و بخش خصوصی می‌توان بهره برداری بسیاری انجام داد. در سال جاری مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون تومان از بودجه معاونت تعاون در اختیار تعاونی‌های فرش دستباف قرار گرفت که این مبلغ در بخش‌های مختلفی مانند آموزش بافندگان هزینه شد.

به اعتقاد مدیر کل تعاونی‌های تولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون همکاری مناسبی میان ادارات مرکز ملی فرش ایران و مدیران تعاونی در استان‌ها صورت نگرفته که امید است امضای این تفاهم نامه فتح باب جدیدی برای گسترش همکاری میان مرکز ملی فرش ایران و معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این تفاهم‌نامه در راستای افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار صنعت فرش دستباف از طریق تعامل بین دستگاهی، واگذاری تصدی‌گری‌ها به اتحادیه فرش و استفاده از منابع موجود مرکز ملی فرش با هدف تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها میان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز ملی فرش ایران به امضا رسید.

درج دیدگاه