صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز مسعود نیلی: استقلال بانک مرکزی یک ضرورت است

مسعود نیلی: استقلال بانک مرکزی یک ضرورت است

نیلی گفت: با توجه به اینکه در کشور استفاده از منابع نفتی و قاعده مالی نداریم، شاهد ساختارهای متفاوت از بانک مرکزی هستیم.

دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهوری، استقلال بانک مرکزی را ضروری دانست و گفت: بانک مرکزی همواره به عنوان نماینده نظام بانکی در تامین مالی شناخته شده در حالیکه باید از آن انتظار کنترل تورم و حفظ ارزش پول را داشت.

به گزارش تعاون آنلاین، «مسعود نیلی» در هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، گفت: اقتصاد کشورها بر سه ضلع قیود حاکم بر تامین مالی دولت ها، انضباط نهادهای مالی و استفاده از درآمدهای نفتی استوار است و دولتها در چارچوب این قیود رفتار خود را کنترل می کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته استقراض دولت ها از بانک مرکزی رایج بوده اما از برنامه سوم توسعه تلاش شد از این امر جلوگیری شود، افزود: استقراض از بانک تجاری جایگزین آن شد که به معنی عقبگرد به مرحله قبل بود و در واقع رفتار شبه بودجه ای دولتها از بانک تجاری را شاهد بودیم.

نیلی افزود: با توجه به اینکه در کشور استفاده از منابع نفتی و قاعده مالی نداریم، شاهد ساختارهای متفاوت از بانک مرکزی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره برای تامین مالی با مشکلات نرخ ارز روبرو بوده است، افزود: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم، باید در مجموعه ای باشد که تامین مالی و اصلاح نظام بانکی نیز رعایت شود.

نیلی تاکید کرد: باید دید تا چه اندازه حاضریم به بحث مالی بودجه بپردازیم و تا چه اندازه به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم؟

وی ادامه داد: همانطور که استقراض از بانک ضد ارزش است، باید رسانه ها نیز بر بودجه و تامین مالی متمرکز شوند و چنانچه این موضوع محقق نشود، استقلال مالی نیز دور از دسترس خواهد بود.

هفتمین همایش سیاست های پولی و چالشهای بانکداری و تولید با حضور ولی الله سیف رییس بانک مرکزی و مسعود نیلی در هتل اسپیناس برگزار می شود.

درج دیدگاه