صفحه اصلی تعاون نرخ بیکاری در کدام استان‌‌ها کم است؟

نرخ بیکاری در کدام استان‌‌ها کم است؟

وعده ایجاد یک میلیون شغل چقدر واقعی است؟
بیکاری دانش‌آموختگان معضل بازار کار

نرخ بیکاری در استان مرکزی در سال ۹۶ معادل ۷.۶، همدان ۱۰.۶ و سمنان ۷.۹ بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: بر اساس نتایج بررسی های مرکز آمار ایران درخصوص وضعیت شاخص های نیروی کار طی سال گذشته، استان مرکزی در سال ۹۷ سومین استان با کمترین نرخ بیکاری در کشور بوده است.

به گزارش تعاون آنلاین، محمدتقی آبائی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان در سال گذشته ۸.۴ اعلام شده است، افزود: در بازه زمانی یاد شده استان های سمنان با ۷.۲ و همدان با ۸.۳ رتبه های اول و دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: نرخ بیکاری در استان مرکزی در سال ۹۶ معادل ۷.۶، همدان ۱۰.۶ و سمنان ۷.۹ بوده است.

به گفته وی، نرخ مشارکت اقتصادی در استان مرکزی در سال ۹۷ نیز ۳۴.۸ اعلام شده است، این نرخ در سال قبل از آن ۳۵.۵ بوده است.

وی افزود: نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۹۷ نشان داده است که تعداد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر کشور نسبت به سال گذشته حدود ۴۶۳ هزار نفر و جمعیت سن کار که از نظر اقتصادی فعال بوده اند حدود ۵۶۰ هزار نفر افزایش یافته است.

درج دیدگاه