صفحه اصلی منهای تعاون خبر روز نرخ بیکاری پاییز چقدر کاهش یافت؟

نرخ بیکاری پاییز چقدر کاهش یافت؟

تعداد بیکاران طی دو دوره یاد شده از سه میلیون و ۱۲۷هزار و ۷۳۹ نفر به سه میلیون و۱۴۱هزار و ۶۶۷ نفر رسیده یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور ۱۳ هزار و ۹۲۸ نفر اضافه شده است.

نرخ بیکاری در پاییز امسال کاهش یافت .

به گزارش تعاون آنلاین ، آخرین آمارها از وضعیت بیکاری نشان می دهد که نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال نسبت به پاییز ۹۵ حدود ۰.۴درصد کاهش یافته و از ۱۲.۳ درصد به ۱۱.۹ درصد رسیده است.

در گزارش نتایج آمارگیری نیروی کار پاییز ۹۶ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافت، نرخ بیکاری مردان و زنان نسبت به دوره مشابه سال قبل (پاییز ۹۵) به ترتیب ۰.۳ و ۱.۲درصد کاهش یافته است.

این در حالیست که نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله در پاییز ۹۵ معادل ۳۰.۴درصد بود که در دوره مشابه سال ۹۶ به ۲۸.۴ درصد کاهش یافت یعنی ۲ درصد پایین آمد.

یکی از شاخص های مهم بیکاری در کشور بیکاری زنان جوان است که از ۴۵.۷ درصد در پاییز ۹۵ به ۴۲.۳ درصد در پاییز امسال رسید یعنی ۳.۴ درصد بهبود یافت.

تعداد بیکاران طی دو دوره یاد شده از سه میلیون و ۱۲۷هزار و ۷۳۹ نفر به سه میلیون و۱۴۱هزار و ۶۶۷ نفر رسیده یعنی اینکه تعداد بیکاران کشور ۱۳ هزار و ۹۲۸ نفر اضافه شده است.

همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد پاییز ۹۵ نرخ بیکاری ۱۴ استان و پاییز ۹۶ نرخ بیکاری ۱۱ استان بیش از میانگین کشوری بوده است.

مقایسه سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می دهد از میزان بیکاری در پاییز ۹۵ نشان می دهد که هر یک از این بخش ها به ترتیب برابر با ۱۷.۳، ۳۲.۱ و ۵۰.۶ درصد سهم داشته اند که در پاییز ۹۶ به همان ترتیب یاد شده معادل ۱۷.۲ ، ۳۲.۶ و ۵۰.۱ درصد گزارش شده است.

درج دیدگاه