صفحه اصلی تعاون نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند

نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند

دکتر سپهری در نشست اشتغال و عدالت اجتماعی نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در نشست ” اشتغال و عدالت اجتماعی” با بیان این که اشتغال متکی بر توسعه قابلیت های فردی، اجتماعی و محیطی است، تاکید کرد: نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند . به گزارش تعاون آنلاین، دکتر محمدرضا سپهری در نخستین نشست از سلسله نشست های عدالت […]

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در نشست ” اشتغال و عدالت اجتماعی” با بیان این که اشتغال متکی بر توسعه قابلیت های فردی، اجتماعی و محیطی است، تاکید کرد: نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند .

به گزارش تعاون آنلاین، دکتر محمدرضا سپهری در نخستین نشست از سلسله نشست های عدالت اجتماعی از آرمان تا واقعیت با موضوع ” اشتغال و عدالت اجتماعی” گفت: اگر فضای آموزشی ما، قابلیت ها را افزایش دهد آن موقع می توان انتظار داشت که فارغ التحصیلان وارد بازار کار شوند. این قابلیت ها از سوی نهادهای بین المللی دسته بندی شده و عمده آنها مانند فهم فرهنگی از جامعه، اخلاق حرفه ای، انعطاف پذیری، سهیم شدن در نوآوری و خلاقیت، توانایی فائق شدن بر شرایط مبهم، توانایی کار تیمی و … است.

وی قابلیت ها را به ۳ دسته قابلیت های فردی، اجتماعی و محیطی تقسیم کرد و گفت:  در قابلیت های فردی مجموعه ای از ویژگی ها مانند آموزش، سلامت، مهارت و .. مطرح است که شرط لازم برای ورود به بازار کار است.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی تصریح کرد:  قابلیت های اجتماعی مانند انسجام ملی، مشارکت اجتماعی و قابلیت های محیطی مانند محیط زیست سالم، امنیت و … که همه این موارد در کنار هم یک فضای اجتماعی قابلیت زا را بوجود می آورند و اشتغال متکی به توسعه این قابلیت ها در هر ۳ وجه است. بدون شک نقص قابلیت های هر کدام از این وجوه یک مانع برای شغل آفرینی در اقتصاد خواهد بود.

وی  تاکید کرد: اشتغال نیازمند تغییر نگرش نیروی کار، تغییر ساختارها و انسجام سیاستی است. نظام آموزشی باید به سمت توانمند سازی حرکت کند.

دکتر سپهری تصریح کرد: در دنیای امروز شایستگی ها به اشتغال کمک می کند و آشنایی با بازار کار جهانی نیاز امروز نیروی کار است.

 

درج دیدگاه