صفحه اصلی یادداشت نگاهی بر مزیت های رقابتی استان آذربایجان شرقی در تقویت حوزه تعاونی...

نگاهی بر مزیت های رقابتی استان آذربایجان شرقی در تقویت حوزه تعاونی های این استان

محمد احمدزاده مدیر عامل تعاونی
محمد احمدزاده مدیر عامل تعاونی

در تمامی کشورها همواره یکسری چالشهایی بر سر راه تعاونی ها و واحدهای فعال در بخش های مختلف آن قرار دارند ولی وزن چالش یا چالشهای حاکم بر هر بخش دارای یک توازن منطقی و برابر نیست و این عدم توازن میانگین وزنی چالش صنایع بر حسب نوع منطقه جغرافیایی واقع شدن هر بخش در […]

در تمامی کشورها همواره یکسری چالشهایی بر سر راه تعاونی ها و واحدهای فعال در بخش های مختلف آن قرار دارند ولی وزن چالش یا چالشهای حاکم بر هر بخش دارای یک توازن منطقی و برابر نیست و این عدم توازن میانگین وزنی چالش صنایع بر حسب نوع منطقه جغرافیایی واقع شدن هر بخش در کشور متفاوت خواهد بود  کشور ما نیز خارج از این مستثنی نیست به عنوان مثال بخشی از کشور که در یک مسیر تجاری با یک کشور دوست و همسایه قرار دارد از لحاظ ترانزیت کالا عایدات صنعتی, اقتصادی و تجاری بیشتری نسبت به بخش دورتر خواهد داشت. استان آذربایجان شرقی به دلیل مجاورت با کشورهای دوست و همسایه مانند آذربایجان و ترکیه می تواند به جای اینکه وارد کننده فعال تولیدات آنها قرار بگیرد و صف طولانی کامیونهای آنها را برای ورود به ایران را شاهد باشد می تواند برعکس بوده و خروج کامیونهای صادرات بیشتر باشد و در ضمن شاهد حضور پرچم محصولات کشورمان در این کشور ها باشیم. داشتن و برقراری مناسبات تجاری موثر با این کشورها از سوی حکمرانان کشورمان باعث بالا رفتن تراز صادرات محصولات استان آذربایجان شرقی به این کشورها خواهد بود به عنوان مثال برای بازرگانان فعال این استان در نظرگرفتن ویزای طولانی مدت مثلاً در کشور آذربایجان موضوعی است که با گفتگو و رایزنی مسئولان قابل حل خواهد بود. چالش دیگر در حوزه تعاونی های استان بحث منابع انسانی در صنعت استان است متاسفانه عدم بکارگیری نیروهای مناسب در بخشهای مختلف واحدهای تعاونی باعث کندتر شدن حرکت قطار صنعت در این استان می شود به طوریکه بسیاری از کشورها سرمایه انسانی را بر سرمایه فیزیکی مقدم شمرده و این را وظیفه دولت می دانند که از طریق توسعه دانش و اطلاعات ظرفیت جذب نیروهای خود را افزایش بدهد تا بتواننند به ایجاد مزیت رقابتی بپردازند در استان عدم بکارگیری صحیح افراد در بخش صنعت به دلیل نداشتن تجربه یا سواد کافی در آن صنعت و یا عدم آشنایی با ملزومات مدیریت آن و همچنین بکارگیری افرادی که بینش و نگرش صنعتی ندارند در بخشهای کلیدی استان باعث کاهش کارایی ظرفیت آن بخش می گردد. این چالش در بخش واگذاری صنایع استان نیز به طور ملموس دیده می شود که استفاده از مدیران بخش دولتی به جهت دارا بودن تجربه و سابقه مدیریتی مناسب است اما به دلیل نداشتن بینش و نگرش صنعتی و خصوصی چاره ساز و موثر در تقویت تعاونی های استان نخواهد بود. و باعث از بین رفتن توانمندیهای استانی در بخش تعاون می شود. چالش دیگر در فراروی بخش تعاون، به خصوص در صنایعی مانند فولاد در این استان چالش نقدینگی است واحدهای صنعتی این استان به دلیل پایین بود قدرت مالی چراغ این صنایع زیاد پرفروغ نیست و نیازمند دستگیری است. چالش دیگر عدم مدیریت صحیح برای یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای تعاونی استان و جزیره ای عمل کردن در آنها می باشد که باعث می شود بدان صورت که باید بهره‌وری و بازده کافی را داشته باشند ندارند بنابراین دولتمردان باید راهکارهایی برای ایجاد ارزش افزوده بخش تعاون  در این استان فراهم نمایند. این که دولت دقیقاً ریز برنامه های توسعه بخش تعاون این استان را بدهد آن اندازه مورد انتظار نیست، آنچه از اهمیت توسعه ای برخوردار است چگونه عمل کردن دولت است به عبارتی دولت باید نقش هدایت کنندگی را دارا باشد و در سیاستگذارهای این بخش بیشتر هدایت کننده باشد تا از ذخایر واحدهای تعاونی های این استان با ایجاد ارزش افزوده باعث ثروت آفرینی بیشتر برای کشور و در نهایت توسعه فراهم گردد.

*محمد احمدزاده-  مدیر عامل  تعاونی مسکن والفجر پادگان عجب شیر  – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت

درج دیدگاه