صفحه اصلی تعاون همکاری سازمان تعاون روستایی با کشاورزان

همکاری سازمان تعاون روستایی با کشاورزان

رئیس اداره تعاون روستایی دزفول گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ تن محصول کلزا توسط مراکز تعاون روستایی از کشاورزان دزفولی خریداری شده که این میزان افزایش ۴۰ درصدی خرید را نسبت به پارسال نشان می دهد.

رئیس اداره تعاون روستایی دزفول گفت: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ تن محصول کلزا توسط مراکز تعاون روستایی از کشاورزان دزفولی خریداری شده که این میزان افزایش ۴۰ درصدی خرید را نسبت به پارسال نشان می دهد.

به گزارش تعاون آنلاین، رضا هودگر افزود:محصول کلزا با قیمت هر کیلوگرم ۲۸ هزار و ۸۶۵ ریال از کشاورزان دزفولی خریداری و به کارخانه های تولید روغن ارسال شد.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰ درصد محصول کلزای تولید دزفول از کشاورزان خریداری شده است افزود:پارسال سه هزار و ۵۰۰ تن کلزا از کشاورزان دزفولی خریداری شده بود.

سه هزار و ۹۷۳ هکتار از مزارع شهرستان دزفول به کشت کلزا اختصاص دارد که سه هزار و ۴۰۳ هکتار آن از نوع کلزای دانه ای و ۵۷۰ هکتار کلزای بذری بوده است.

شهرستان دزفول به عنوان نخستین تولیدکننده کلزای بذری کشور بیش از ۹۰ درصد بذر کلزای هیبریدی مورد نیاز کشور را تولید می کند.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان دزفول همچنین با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد محصول گندم مزارع دزفول برداشت شده گفت:تاکنون ۲۱ هزار و ۷۰۰ تن محصول گندم توسط مراکز خرید تعاون روستایی از کشاورزان خریداری شده که از این میزان سه هزار تن گندم دروم و مابقی گندم خوراکی است.

هودگر قیمت هر کیلوگرم گندم خوراکی را ۱۳ هزار ریال مطابق پارسال اعلام کرد و گفت:قیمت خرید هر کیلوگرم گندم دروم نیز ۱۳ هزار و ۳۰۰ ریال می باشد .برداشت گندم تا نیمه خردادماه در دزفول ادامه دارد.

برداشت محصول گندم از سطح ۳۰ هزار و ۱۵۰ هکتار مزارع دزفول که از اواخر فروردین ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. ۱۷ هزار هکتار مزارع گندم دیم دزفول در خشکسالی امسال از بین رفته و قابل برداشت نیست.

 

درج دیدگاه