صفحه اصلی تعاون واکنش ربیعی به صحبت های ترامپ

واکنش ربیعی به صحبت های ترامپ

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتر  به صحبت‌‌های دونالد ترامپ واکنش نشان داد: ترامپ گفت کنار مردم ایرانم. این جمله از کسی که کنار مردم خودش هم نیست ریاکارانه و طنز است.ایرانیان با هم و در جوار خلیج همیشه فارس کنار رهبری و دولتند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توییتر  به صحبت‌‌های دونالد ترامپ واکنش نشان داد:
ترامپ گفت کنار مردم ایرانم. این جمله از کسی که کنار مردم خودش هم نیست ریاکارانه و طنز است.ایرانیان با هم و در جوار خلیج همیشه فارس کنار رهبری و دولتند.

photo_2017-10-14_10-35-36

درج دیدگاه