صفحه اصلی تعاون اخبار تعیین وظایف ۹گانه وزارت کار در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی/ طرح...

تعیین وظایف ۹گانه وزارت کار در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی/ طرح هزار روستا هزار تعاونی رسما کلید خورد

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف ۹ گانه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد. به گزارش تعاون آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی […]

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛ وظایف ۹ گانه وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه اشتغال روستایی تعیین شد.

به گزارش تعاون آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و به استناد ماده (هفت) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

بر پایه این گزارش و بر اساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری وظایف نه گانه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین نامه یاد شده بدین شرح است :

اجرای برنامه های توانمندسازی و مهارت آموزی نیروی کار و ترتیبات نهادی لازم برای پایداری اشتغال ایجاد شده

پیگیری اجرا و نظارت عملیاتی بر برنامه های اجرایی ملی و استانی توسعه اشتغال

آموزش کارآفرینی به متقاضیان تسهیلات بانکی

ایجاد دسترسی دستگاه های ذی ربط به سامانه بازار کار

آموزش متقاضیان بر اساس رسته فعالیت تخصصی مربوط

معرفی افراد جویای کار به کارآفرینان

تأمین خدمات کلینیکی و مشاوره ای به متقاضیان

ایجاد هماهنگی بین بخشی در رسته هایی که دارای همپوشانی هستند، مانند گردشگری روستایی، صنایع روستایی و غیره.

تمهید برای اتصال واحدهای اقتصادی به بازارهای ملی و بین المللی از طریق ایجاد نهادهای متناسب.

گفتنی است طرح هزار روستا هزار تعاونی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با این ابلاغ از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اجرایی خواهد شد.

اجرای این طرح نه تنها می تواند در مناطق محروم کشور منجر به ایجاد اشتغال شود حتی موجب مهاجرت معکوس خواهد شد.

درج دیدگاه