صفحه اصلی تعاون اخبار پایان همایش دو روزه طرح تسهیلگران روستا تعاون

با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان تعاون ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه شمالغرب کشور؛

پایان همایش دو روزه طرح تسهیلگران روستا تعاون

همایش دو روزه طرح تسهیلگران روستا تعاون در تبریز به کار خود پایان داد

همایش دو روزه طرح تسهیلگران روستا تعاون به مدت ۲ روز و باحضور معاونین، مدیران و کارشناسان تعاون و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی منطقه شمالغرب کشور به میزبانی معاونت تعاون اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد.

در این همایش ۲ روزه که صبح و بعد از ظهربرگزار گردید پیرامون مزیت ها و مهمترین جالش های پیش روی تعاونی های روستایی ، ظرفیت های علمی و عملی ، تجارب موفق منطقه ای ، در قالب گروههای مختلف کاری بصورت کارگاهی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرارگرفت . در این کارگاه  آموزش بر ضرورت آموزش های اثربخش و موثر به مدیران پیشنهاداتی پیرامون اصلاح قانون بخش تعاون ، اعطای تسهیلات کم بهره ، اصلاح قانون معافیتهای بیمه ای کارآفرینی ، ارائه مشاوره و توانمندسازی  مدیران تعاونی های روستایی و ایجاد واحد بازاریابی در تعاونی ، ایجاد کمیته نظارت جمعی تعاونی و مالیات تامین اجتماعی با مشارکت حاضرین در قالب گروههای کاری تاکید شد.

 

دراین همایش ۲روزه همچنین با اشاره به مهم ترین موضوعات مبتلا به تعاونی های روستائی عدم اعتماد و عدم حمایت های دولتی ، عدم تمایل به کار گروهی ، وجود اختلافات قومی و موازی کاری تعاونی ها ، سیستم های غلط برخی از دستگاهها، رقابت جهاد کشاورزی با بخش تعاون ، عدم رسمیت امورات وجود خسارت در روستائیان و عدم وجود کنترل و نظارت به عنوان خلاء قانونی طرح و پیرامون هریک از موضوعات پیشنهادات و راهکارهای لازم ارائه گردید.

 

در ادامه این کارگاه آموزش که با مشارکت شرکت کنندگان از مدیران و کارشناسان بخش تعاون شمالغرب کشور همراه بود راهکارهای لازم برای آثار منفی بوجود آمده در تعاونی های تشکیل شده در روستاها و لزوم اعتماد سازی مجدد مباحثی عنوان شد که می توان تعامل با روستائیان و شناسایی عاملین یا افراد پیش رو ، بررسی نقاط ضعف و قوت تعاونیهای قبلی ارائه آموزشهای دقیق به اعضاء تعاونیها ، ایجاد انگیزه و احساس نیاز به فعالیت گروهی و اقتصادی و نظارت هرچه بیشتر به اقدامات و فعالیتهای تعاونی را در قالب گروه کاری ارائه نمودند. پس از بحث و بررسی گروههای کاری و ارائه نکته نظرات کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده روشهای اعتماد سازی در روستاها در موضوعات مختلف استقاده از افراد صادق ، شناسایی ظرفیت های اشتغالزایی در روستا ها ، مزیت های طرح های روستایی ، بهره مندی از الگوهای موفق شناسایی و بهره گیری از افراد تاثیر گذار، تبین دستاوردهای اقتصادی ، اجتماعی طرح ، شناسایی و ایجاد بازارهای هدف محلی و هم افزایی ، همگرایی و ایجاد انگیزش باورگرا از دیگر موضوعاتی بود که در گردهمایی کاری طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در گروه بعدی مدل تشکیل تعاونی در روستا ها در مراحل قبل ،حین اجرا و تعاونی های شکل گرفته از دیدگاههای مختلف تشریح و به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت . این کارگاه آموزش بمدت ۲روز صبح و بعدازظهر با حضور بیش از ۵۰ نفر شرکت کننده از مدیران و کارشناسان بخش تعاون شمالغرب کشور به میزبانی معاونت تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد. و براساس برنامه ریزی و هماهنگی بعمل آمده از سوی اداره آموزش ترویج و تحقیقات اداره کل شرکت کنندگان در پایان هر روز از تعاونیهای کشاورزی و دامپروری روستای قمتپه و تعاونی نخودپزان ممقان بازدید بعمل آوردند.

درج دیدگاه