صفحه اصلی تعاون پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه های آسیب دیده از سیل

پرداخت یارانه دستمزد به بنگاه های آسیب دیده از سیل

طبق وعده مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است یارانه دستمزد به بنگاه های آسیب دیده از سیل پرداخت شود.

طبق وعده مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است یارانه دستمزد به بنگاه های آسیب دیده از سیل پرداخت شود.

علاءالدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اشتغال مناطق سیل زده گفت: امداد نجات، اسکان و استقرار موقت و دائمی از جمله اقداماتی است که باید در استانهای سیل زده صورت گیرد که در  بخش امداد و نجات خوب عمل شده است.

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی جلساتی با معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیدمان بر سفرهای هدفمند به مناطق سیل زده است تا اقدامات متناسب با وضعیت فعلی باشد.

ازوجی تاکید کرد: موضوع مشارکت سمن ها و جوامع محلی در نقاط آسیب دیده خیلی مهم است چرا که در مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی قبلی شاهد بودیم گروه هایی که از استان های مختلف آمده بودند بعد از مدتی مکان را ترک کردند و حالا احتمال این که بخشی جمعیت آسیب دیده این مناطق در حال مهاجرت باشند وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما نمی توانیم موضوع مهاجرت را تنها از طریق طرح های عمرانی پیگیری کنیم اما می توان با اجرای طرح های اشتغال زا موقتی و پایدار، با مشارکت جوامع محلی نگهداشت مردم همان مناطق را راحت تر انجام داد.

ازوجی بیان کرد: اطلاعات استخراج شده از ۷۶ شهرستان خسارت دیده در سیل طی سیل اخیر نشان می دهد عمدتا شهرستان هایی که نرخ بیکاری تا حدودی بالاتر از متوسط کشور داشتند دچار خسارت شدند بنابراین  اقداماتی که در این مناطق انجام می شود باید به گونه ای باشد که هم موقتی، هم سریع و هم دائمی باشد تا آمار بیکاری از این مقدار بالاتر نرود و حتی بتوان با انجام مداخلات توسعه ای، اشتغال پایدار صورت گیرد و بیکاری کاهش یابد.

وی از اجرای طرح اشتغال عمومی خبر داد و گفت: برای ساخت و سازهای زیربنایی از ظرفیت خود روستاها بهره گیری می شود و تجربه قبلی در برخی مناطق به ما نشان می دهد اگر این اشتغال را ایجاد نکنیم ممکن است این جمعیت مناطق سیل زده به سمت سایر شهرها مهاجرت کنند.

ازوجی ادامه داد: بیش از چهار هزار نفر می توانند در قالب طرح مشاغل عمومی بین ۶ ماه تا یک سال کار کنند و با منابع عمومی حدود ۲۵ میلیارد تومان به آن ها پرداخت می شود.

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بحث بیمه بیکاری برآوردهای اولیه ما نشان می دهد حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر مشمول بیمه بیکاری قرار می گیرند و البته ممکن است این آمار تا هزار نفر دیگر هم بالاتر رود.

وی گفت: دولت بنگاه هایی را در برخی شهرستان ها شناسایی می کند تا یارانه دستمزد پرداخت کنند و بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نفر یارانه دستمزد دریافت می کنند. اطلاعات گرفته شده از استان نشان می دهد حدود چهار هزار مددجو با مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان مشمول حمایت وزارتخانه می شوند، همچنین سه هزار مستمری بگیر سه میلیارد تومان دریافت می کنند.

 

درج دیدگاه