صفحه اصلی تعاون پرمتقاضی ترین حوزه اقتصادی برای تعاونی های کدام است؟

پرمتقاضی ترین حوزه اقتصادی برای تعاونی های کدام است؟

در حالی که حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری بیشترین متقاضی ثبت تعاونی جدید در اولین ماه زمستان را دارا بود، هیچ تعاونی در بخش واسطه گری مالی در این ماه از سال به ثبت نرسیده است. به گزارش تعاون آنلاین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار […]

در حالی که حوزه کشاورزی، شکار و جنگلداری بیشترین متقاضی ثبت تعاونی جدید در اولین ماه زمستان را دارا بود، هیچ تعاونی در بخش واسطه گری مالی در این ماه از سال به ثبت نرسیده است.

به گزارش تعاون آنلاین، آخرین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد از مجموع ۳۵۱ تعاونی ثبت شده در دی ماه در سراسر کشور، ۱۴۲ تعاونی در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری مشغول به کار بوده اند . در عین حال در بخش صنعت نیز در این دوره زمانی ۹۵ تعاونی جدید به ثبت رسیده است . شمار اعضای تعاونی های ثبت شده در بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری ۲۱۳۴ نفر و شمار اعضا در بخش صنعت برابر با ۱۰۰۷ نفر اعلام شده است .

در این دوره زمانی همچنین تعاونی ها جدیدی در حوزه فعالیت ها خدمات عمومی ، اجتماعی و شخصی به ثبت رسیده که شمارشان ۲۵ تعاونی بوده است . تعداد اعضای این تعاونی ها ۳۷۹ نفر اعلام شده است.

در عین حال در بخش مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار نیز ۲۳ تعاونی ثبت شده که ۵۳۱ عضو را در خود جای داده است.

بررسی کم متقاضی ترین رشته ها برای تاسیس تعاونی جدید نیز نشان می دهد واسطه گری های مالی با ثبت صفر تعاونی در این دوره کمترین رقم را به خود اختصاص داده اند . در عین حال در بخش استخراج معدن نیز تنها یک تعاونی به ثبت رسیده است. اعضای این تعاونی معدنی ۷ نفر بوده و پیش بینی می شود ۱۱ شغل در آن ایجاد شود .

شمار تعاونی هایی که در بخش آموزش به ثبت رسیده اند نیز ۲ تعاونی با ۱۴ عضو بود که پیش بینی می شود ۲۱ شغل جدید را ایجاد نمایند. نمودار زیر تعداد تعاونی های ثبت شده در رشته های مختلف را به نمایش می گذارد.

amartaavoni-day

درج دیدگاه